Varning för häxblandning i tanken

Publicerad
Den som måste tanka bör hålla sig till en sort i taget.
Bild: Scanpix / Pontus Lundahl

Kan man blanda in diesel i bensin och sedan köra sin vanliga bensinbil utan problem? Dieseln har ju cirka 20 procent högre energiinnehåll och kan i dag utvinnas ur tallolja, en skogsprodukt. Därför ser jag fördelar med detta framför att blanda in etanol, som framställs av ätbara vegetabilier. 

Kjell Jonasson

Svar: Att blanda diesel i bensin är synnerligen olämpligt. En orsak är att diesel har ett mycket lågt oktantal, som är ett mått på bensinens förmåga att motstå självantändning. Det medför att blandningen inte passar för en bensinmotor. Ett lågt oktantal ökar risken för att bränslet självantänder, vilket i sin tur leder till att motorn knackar. På sikt kan det skada motorn allvarligt. Även katalysatorn skulle med tiden förstöras.

Diesel är också mer svårförångat än bensin, vilket ökar risken för att bränslet blandar sig med motoroljan. Det är allvarligt, eftersom oljans förmåga att förhindra slitage och skärning skulle försämras.

Hans-Erik Ångström, professor i förbränningsmotorteknik vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor