Vad ryms i ett lopphjärta?

Hur stort hjärta har en loppa?

Sjätteklassare, Uppsala musikklasser

Publicerad
I loppan finns det bara plats för ett hjärta som är lite drygt 0,3 millimeter långt.
Bild: Istock

Svar: En människoloppa är ungefär 3 millimeter lång, hannarna lite mindre. I den lilla kroppen finns det bara plats för ett hjärta som är lite drygt 0,3 millimeter långt och som består av två små kammare. Var och en av dessa rymmer en tusendels mikroliter, medan ett människohjärta har en slagvolym på ungefär 7 centiliter, ungefär så mycket som får plats i ett litet snapsglas.

Insekter har för övrigt inte ett slutet blodsystem som människor. De har i princip bara ett rör från bakkroppen till huvudet. Längst bak sitter hjärtat som suger in kroppsvätska genom små backventiler och trycker fram den till huvudet. Därefter sipprar kroppsvätskan bakåt genom hela kroppen. Att insekter kan ha ett så simpelt cirkulationssystem beror på att de har ett annat andningssystem än däggdjur. Vi andas in syre genom munnen och näsan ner till lungorna där blodet syresätts. Med hjälp av hjärta och blodkärl transporteras syret sedan ut till kroppens alla delar. Insekter har i stället ett luftrörssystem, trakéer, som leder syre från porer på kroppssidorna direkt till organen. Loppor har tio sådana porer på varje sida.

Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor