Skidlift ger forskarna en dammfri färd

Inspiration från slalombacken löste besvärligt transportproblem mellan två extremt rena laboratorier i Grenoble. 

Publicerad
En fullkomligt dammfri kabinbana löste transportproblemet i Grenoble.
Bild: Poma

Mikroelektronik är uppbyggd av så små detaljer att minsta dammkorn kan störa tillverkningen. Därför måste arbetet utföras i renrum, lokaler där luften filtreras extremt väl för att få bort partiklar och där de anställda bär i det närmaste heltäckande skyddskläder. Här är kraven på luftens kvalitet så höga att det inte ens är tillåtet att anteckna på vanligt papper, eftersom det skulle frigöra för många partiklar.

På campusområdet Minatec, i den franska staden Grenoble, finns ett avancerat renrumslaboratorium, främst inriktat mot mikroelektronik. När man för några år sedan började planera för ytterligare ett renrum, mer inriktat mot mikromekanik och nanoteknik, uppstod ett intrikat logistikproblem som har tvingat fram en ovanlig lösning. I flera fall krävs att kiselskivorna går igenom processer som finns i antingen det ena eller det andra renrummet. Men trots att det nya labbet bara ligger några hundra meter från det gamla hotade dessa transporter att bli en oerhört tidsödande procedur, med klädbyten och andra säkerhetsåtgärder vid varje ut- och inpassage.

Problemet löstes med teknik hämtad från slalombackarna i omgivningen. Ett företag från Grenoble, skidlifttillverkaren Pomagalski, mera känd under varumärket POMA, har byggt en renrumsklassad kabin som färdas på en 240 meter lång betongviadukt mellan de två laboratoriebyggnaderna.

Kabinen dockar mot renrummens ingångssluss med lufttäta gummipackningar. När all luft i slussen bytts ut mot noggrant renad luft öppnas dörrarna och personalen kan stiga ombord för en garanterat dammfri färd till det andra renrummet. Kabinen har plats för tolv passagerare och gör färden på tre minuter. En vanlig dag kör den ungefär tvåhundra vändor mellan de två renrumslabben.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor