Rekordlåga utsläpp av co2

Publicerad

Bild: Fredrik Sandberg / TT

De svenska utsläppen av växthusgaser minskade med 3 procent under förra året och nådde de lägsta nivåerna på närmare 25 år. En viktig orsak till de minskade utsläppen är bränslesnålare bilar samt en ökad andel biodrivmedel. År 2013 var ett förhållandevis dåligt år för industrin, vilket också bidrog till minskade utsläpp.

Totalt motsvarade utsläppen av växthusgaser år 2013 i Sverige 55,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Motsvarande siffra år 1990 var drygt 70 miljoner ton. Vår konsumtion av utländska varor har ökat under samma period – vilket å andra sidan bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser i andra länder.

Källa: Naturvårdsverket

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor