Isens undersida smälter snabbt

Nya mätningar av Grönlands fjordar avslöjar hittills okända mekanismer som påskyndar glaciärernas avsmältning.

Publicerad
Genom att sänka ned ekolodet med en vajer kan det riktas åt sidorna och ge en bättre bild av ismassornas väggar.
Bild: Maria Stenzel for UC Irvine

En forskargrupp ledd av Eric Rignot vid University of California och Nasa jet propulsion laboratory har upptäckt att fjordarna på Grönland är betydligt djupare än man tidigare har trott. Det gör att glaciärerna som flyter ut i fjordarna kommer i kontakt med djupgående, varma saltvattenströmmar från subtropiska områden och på så vis urholkas underifrån. Effekten blir att issmältningen går fortare än forskarna tidigare har räknat med.

– Den här interaktionen mellan havet och isen finns inte med i våra klimatmodeller för Grönlands isar. Det innebär att beräkningen av havshöjningen, som en konsekvens av issmältningen, måste ändras. Urholkningen av glaciärerna sker i princip överallt där glaciärer möter hav på Grönland. Även vid Antarktis, Patagonien, Svalbard och Alaska är det liknande förhållanden, säger Eric Rignot.

Eric Rignot är professor vid University of California och testar en ny metod för att studera glaciärernas avsmältning.


Bild: Maria Stenzel for UC Irvine

Mätningar har gjorts med så kallat multibeam-ekolod, som ger en detaljerad bild av bottenstrukturen. Genom att sänka ner ekolodet med en vajer från sidan av båten har forskarna även kunnat rikta ekolodet ännu mer åt sidan för att få en bild av glaciärfronterna.

Peter Jansson är professor i naturgeografi vid Stockholms universitet och har studerat den grönländska inlandsisen:

– Det är väldigt spännande resultat, som ger en helt ny bild av isfronterna. Det här öppnar nya dörrar för forskning på både Grönland och Antarktis om samverkan mellan inlandsisen och glaciärernas avsmältning.

Hittills har forskarna utgått från att glaciärernas isfronter är nästan vertikala ända ner till havsbotten. Men Eric Rignots forskning visar att fronterna i stället är underskurna och urholkade. Isen vid ytan sträcker sig alltså betydligt längre ut än den gör längre ner under havsytan, vilket skapar ett stort överhäng. De nya studierna visar dessutom att isens yta inte är slät under vattnet, utan skrovlig. Det gör att det varma vattnet når djupare in i isen och lättare kan bryta upp den.

Eric Rignots forskarlag presenterade förra året resultat som visade att isarna på västra Antarktis smälter så fort att det inte längre går att stoppa processen. Forskarna menar att isen kommer att vara helt borta från en stor del av Antarktis inom tvåhundra år. Anledningen är att vindarna i Södra ishavet har ökat i styrka på grund av den globala uppvärmningen, vilket trycker ner mer varmt havsvatten mot Antarktis så att smältningsprocessen accelererar ytterligare.

I glaciärerna och inlandsisarna på Grönland och Antarktis finns cirka 90 procent av världens sötvatten. I takt med att isarna smälter stiger havsnivån globalt. Om all is på Grönland skulle smälta kommer havsnivån att stiga med omkring sex meter enligt Nasa. Den ökningen skulle medföra en mängd problem för många av världens största städer som ligger vid kusten. Det påverkar även marina och kustnära ekosystem som är viktiga för människans matproduktion.

Nasa har lanserat projektet Oceans Melting Greenland, för att övervaka Grönlandsisens utbredning både från luften och med fartyg. Även fjordarnas bottenstruktur och glaciärernas form ska mätas mer ingående. Projektet ska pågå i sex år.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor