Så mycket plast hamnar i haven

Nya beräkningar visar att haven årligen tar emot 5–13 miljoner ton plastskräp från världens alla kustländer. Kina är den största miljöboven i detta sammanhang.

Publicerad
Här blir plasten skräp. Den totala mängden plastskräp per land som riskerar att hamna i haven.

Plast i haven är ett växande problem som drabbar både små och stora organismer (se F&F 9/2014). Att beräkna mängden plast som årligen hamnar i haven är ingen lätt uppgift. Forskare från USA och Australien har dock antagit utmaningen och levererar nya siffror. Enligt deras beräkningar så produceras 99,5 miljoner ton plastskräp per år i kustzonerna utefter samtliga världshav. Dessa kuster innefattar 192 länder och 5–13 miljoner ton av plastskräpet beräknas hamna i haven. Som jämförelse skulle drygt 8 miljoner ton plastskräp kunna täcka större delen av Gotland med ett ankeldjupt lager.

De största nedskräparna är länder med en snabb utveckling och växande ekonomi. Kina toppar listan följt av Indonesien och Filippinerna. USA hamnar på 20:e plats och Sverige hamnar i slutet av listan, som alltså innefattar 192 länder.

Över lag var Europas bidrag till detta globala miljöproblem förhållandevis litet: den sammanlagda mängden plastskräp som når haven från 23 EU-länders kustzoner räcker till 18:e plats på nedskräpningslistan.

Eftersom merparten av skräp kommer från länder med en pågående ekonomisk tillväxt så förväntas plastnedskräpningen i haven fortsätta öka. Enligt beräkningarna, som publicerades i Science, så kommer problemen att ha fördubblats år 2025, om inga åtgärder vidtas.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor