Räkna fåglar med drönare

Publicerad
 En koloni ruggande vitkindade pingviner på Macquarieön som ligger i Stilla havet, ungefär halvvägs mellan Australien och Antarktis. Bilden togs av en drönare.
Bild: Jarrod Hodgson

Att räkna fåglar med hjälp av drönare ger högre precision och kräver mindre arbete än fågelräkning från marken.

Forskare i Australien har räknat fåglar i kolonier med hjälp av drönare och samtidigt räknat samma fåglar från marken. De fann att de markbundna beräkningarna underskattade storleken på fågelbestånden.

Fågelkolonierna är svåra att överblicka från marken eftersom topografin varierar, men det problemet försvinner från luften. Därför ger beräkningar med hjälp av drönare det bästa resultatet, menar forskarna, som publicerade resultaten i Nature.

Drönaren som användes i försöket gick på autopilot. Den följde en gps-assisterad bana över kolonierna och fotograferade fåglarna var tredje sekund. Bilderna lades samman till en enda bild av kolonin. Den delades in i rutor och sedan räknades antalet fåglar i varje ruta. Beståndsuppskattningar gjordes för tre fågelarter: mindre fregattfågel, tofstärna samt vitkindad pingvin. Fåglarna blev inte skrämda av drönaren.

Så funkar det …

Drönaren följer en bana och fotograferar fågelbeståndet var tredje sekund. Bilderna kombineras och databehandlas, så att beståndet kan beräknas.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor