Clownfiskarnas hem bleknar och försvinner

Precis som koraller kan havsanemoner bli sjuka av stigande vattentemperaturer. Det drabbar clownfiskarna som lever i symbios med anemonerna.

Publicerad
Clownfiskens hem, havsanemonen, är sjuk och har tappat färgen.
Bild: Jessica Stella / Great Barrier Reef Marine Park Authority

Havsanemoner lever i symbios med alger som via sin fotosyntes förser anemonerna med energi. Algerna är känsliga för miljöförändringar och kan dö vid exempelvis snabba temperaturökningar. Om algerna dör blir korallen blek och svag och kan också dö. Det utgör ett hot mot clownfiskarna som lever i symbios med anemonerna.

Anemoner har nässelceller och kan alltså ”brännas” på samma sätt som maneter. Clownfiskarnas skinn utsöndrar ett slem som gör dem immuna mot anemonernas gift. Därför kan de leva i skydd av anemonernas tentakler. Det finns 28 arter av clownfiskar och dessa använder endast 10 arter av anemoner som hem. Dessutom är de enskilda clownfiskarna väldigt ”hemkära” – de bor i samma anemon livet ut. Forskare från Australien och USA har nu undersökt hur clownfiskarna reagerar när deras favoritanemoner drabbas av blekning.

Forskarna utförde en serie experiment i akvarier med yngel från fem arter av clownfiskar och tre arter av anemoner, både friska och blekta exemplar. Forskarna började med att undersöka om yngel som letade efter sina specifika värdanemoner kunde skilja mellan friska och blekta exemplar. Det klarade yngel av samtliga fem arter av clownfiskar – de kan lukta sig till om anemonerna är friska eller sjuka. Forskarna kunde också visa att ynglen föredrar sjuka anemoner av sina favoritarter framför friska anemoner som tillhör andra arter. Faktum är att i de flesta fallen föredrar ynglen att vara hemlösa framför att flytta in i ”främmande” anemonarter.

Att clownfiskar kan avgöra om anemoner är sjuka eller friska ökar deras överlevnadschanser. Men deras ovilja att söka sig till nya arter av anemoner när favoritarterna blir sjuka medför att de kommer att drabbas hårt av de pågående temperaturökningarna, menar forskarna som publicerade sina rön i Proceedings of the royal society of London B.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor