Klimatsmarta fågelungar

Zebrafinkar pratar väder med sina ägg – och förbereder på så sätt ungarna för ett liv i ett allt varmare klimat.

Publicerad
Hungriga zebrafinkungar som är tre dagar gamla.
Bild: Andy TD Bennett

Okläckta fågelungar kan höra sina föräldrar genom äggskalet. En studie av zebrafinkar i Australien visar att om det är varmare än 26 grader ute så använder finken ett speciellt ruvningsrop. Ungarna i äggen hör ruvningsropen och detta påverkar deras utveckling efter kläckningen.

Ruvningsropen får ungarna att anpassa sin vikt efter temperaturen: ju varmare väder under uppväxten, desto mindre väger de när de blir självständiga. Ungar som inte hört ruvningsropen satsar i stället på att bli så stora och feta som möjligt, oavsett temperatur.

De små värmeanpassade finkarna får fler ungar än större finkar, som inte fått höra ruvningsropen under äggstadiet. Det beror på att små kroppar är bättre på att leda bort värme än stora kroppar. Det ger stora fördelar i en varm miljö och förklarar häckningsframgången hos små individer.

Zebrafinkhannar som hört ruvningsropen under äggstadiet skaffar gärna revir i riktigt varma områden. Det visar att temperaturanpassningen kan spridas mellan generationerna.

– Att vissa fågelarter kommunicerar med sina ägg är känt sedan länge. Men ingen har tidigare visat att sådan kommunikation kan påverka ungarnas tillväxt och ge förändringar som består livet ut, säger Myelene Mariette vid Deakin university i Australien, som är huvudförfattare till studien som publicerades i Science.

Zebrafinkarna kan alltså förbereda sina ungar för ett liv i ett varmt klimat redan före födseln, en egenskap som säkerligen kommer att hjälpa arten att anpassa sig till det allt varmare klimatet som följer med den globala uppvärmningen. Frågan är om andra fågelarter har samma förmåga.

– Det är troligt att andra fåglar som häckar under liknande omständigheter som zebrafinkar har liknande förmågor, men det återstår att visa.

Australiens zebrafinkar häckar i samband med att regn får öknen att blomma – och detta kan inträffa inom temperaturintervallet 15–35 grader. Under dessa oförutsägbara förhållanden är det lätt att se nyttan med zebrafinkens speciella temperaturanpassningar.

– Men det är mindre troligt att den här flexibiliteten finns hos fågelarter i tempererade områden, som har förutsägbara årstidsväxlingar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor