Var sitter våldet?

Jag är nyfiken på hjärnforskningen om våldsbrottslingar. Beror våldsbenägenhet på att det finns för mycket eller för lite av något i hjärnan? Finns det ett ”våldscentrum”, så att aggressivitet hör hemma i någon särskild del av hjärnan?

/Mia K

Publicerad

Bild: Thierry Berrod

Det går inte att säga att det finns ett särskilt ”våldscentrum” i hjärnan. Man vet från hjärnavbildningsstudier att det framför allt är två områden i hjärnan som är av vikt vid aggressivitet, våld och kriminalitet: pannloberna och tinningloberna. I pannloberna finns områden som styr vår impulskontroll, vilket är av vikt vid våldsamt beteende. Om man har nedsatt impulskontroll är det till exempel lättare att en verbal konflikt övergår i våld. I pannloben finns också områden som styr förmågan att kunna reglera sina känslor och att behärska sig. Om man har svårt med känsloreglering ökar risken för att man ska hamna i en våldsam situation.

I tinningloberna sitter en viktig struktur som heter amygdala, som fungerar som hjärnans alarmsystem. Det är amygdala som signalerar till resten av hjärnan om vi utsätts för ett hot, så att vi kan undvika detta. Amygdala kan även hjälpa oss att undvika samma situation nästa gång. Hos personer med psykopati reagerar dock inte amygdala som vanligt, vilket leder till att personen inte lär sig av tidigare händelser att undvika hotfulla situationer.

Amygdala är också viktig för att känna igen och tolka känslomässiga ansiktsuttryck. Hos personer med psykopati har man sett att de har svårigheter att tolka ansiktsuttryck hos framför allt rädda personer. Detta skulle kunna vara en förklaring till att de inte upphör med våld eller hot när den mottagande personen blir rädd.

 /Katarina Howner, psykiatriker och forskare, Karolinska institutet

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor