Därför utlöser ljuset en dödsspiral

Det verkar vara gott om nattaktiva insekter som dras till ljus. Hur kommer det sig? Om de gillar ljus borde de ju vara aktiva på dagen.

/Torun

Publicerad
Nattaktiva insekter har ännu inte lärt sig att det kan finnas andra ljuskällor än månen.
Bild: iStock

Många insekter dras till lampor, framför allt arter som flyger och är nattaktiva. Hit hör flera nattfjärilar, men även en del skalbaggar, vårtbitare, myggor och steklar. Insekter som kryper dras i stället ofta till mörker – och skydd i skrymslen. Den vanligaste förklaringen till att nattfjärilar dras till lampor är att en del av dem navigerar med hjälp av månen. Genom att hålla en konstant vinkel mot månens ljus kan de hålla en hyfsat rak kurs. Men en nattfjäril som försöker navigera mot en lampa, genom att till exempel hela tiden sikta lite till vänster om ljuset, kommer att flyga in mot lampan i en spiral. Det här har man testat på arten större bandfly. Olika individer flög i olika vinklar gentemot månen, och alla behöll sin flygvinkel när månen byttes ut mot en lampa.

När det gäller andra arter, bland annat ollonborrar och nattsländor, kan det snarare vara så att de dras till ljus när de ska para sig. Flera av dessa arter parar sig i stora svärmar, ofta över ett träd eller en buske. Genom att söka sig mot ljus, eller kanske mot starka kontraster, ökar rimligen chanserna att hitta en bra plats med många tänkbara partner.

Dessutom är det många flygande insekter som flyr mot ljus för att komma undan faror. Det gäller såväl dagaktiva som nattaktiva insekter.

Generellt kan städernas belysning utgöra ett problem för många nattaktiva insekter. I en helt ny forskningsstudie på benvedsspinnmal fann man att malar i städer inte drogs lika mycket till ljus som malar från platser utan lampor. Det verkar alltså som att det naturliga urvalet gynnat de individer som inte låtit sig lockas av de förföriska stadsljusen.

 /Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog, Naturhistoriska riksmuseet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor