Elever i religiösa länder sämre på naturvetenskap

Det finns ett starkt negativt samband mellan graden av religiositet i ett land och skolelevernas kunskaper i naturvetenskap och matematik, enligt en ny studie.

Publicerad
Qatar är ett av de mest religiösa länderna som ingått i forskarnas studie.
Bild: Historisk Bildbyrå, Uppsala universitet

För att undersöka sambandet mellan religiositet och skolprestationer har forskare analyserat data från 76 länder i alla världsdelar.

Resultatet visar att ju mer religiöst ett land är, desto sämre presterar eleverna i matematik och naturvetenskap. Mycket tyder på att tidsfaktorn är en av orsakerna bakom skillnaderna i skolprestation.

– I mycket religiösa länder verkar religionen helt enkelt ta mycket tid, säger Gijsbert Stoet, som är forskare i psykologi och professor vid Leeds Beckett-universitetet, och en av forskarna bakom studien.

Däremot tycks det inte spela någon roll vilken religion det handlar om. Det är graden av religiositet som spelar roll.

Gijsbert Stoet poängterar att naturvetenskap och matematik är viktiga beståndsdelar för att bygga moderna samhällen. Därför är ett sekulärt förhållningssätt viktigt, där religionen hålls privat.

– Våra data visar att religion bör hållas utanför utbildningssystemet om man vill ha bra resultat. Skolor kan gärna undervisa om religion, men inte vara religiösa.

Studien bekräftar även tidigare forskning som visar att kvinnor är mer religiösa än män, men detta hade inget samband med skolprestationer.

De fem minst religiösa länderna av de 76 undersökta är Tjeckien, Japan, Estland, Sverige och Norge – och de fem mest religiösa är Qatar, Indonesien, Egypten, Jemen och Jordanien.

Studien bygger på data från Pisa, TIMSS, World values survey, European values survey och Human development report för åren 2000–2015.

Resultaten är publicerade i tidskriften Intelligence.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor