Svensken som hjälper drönare att hålla sams

Robotforskaren Magnus Egerstedt utvecklar system som gör det möjligt för svärmar av drönare att samarbeta. En av hans inspirationskällor är myror.

Publicerad

Robotar kan användas till mycket. De kan leverera paket, hjälpa polisen med övervakning eller leta efter försvunna personer. Om flera robotar dessutom hjälps åt kan de bli enormt effektiva.

– Du kan jämföra en ensam robot med en skallgångskedja med hundratals robotar som hjälper till att leta, säger robotforskaren Magnus Egerstedt, som är chef för robotlabbet Intitute for robotics and intelligent machines vid Georgia institute of technology i Atlanta, USA.

Hans forskning går ut på att kontrollera stora grupper av robotar och få dem att samarbeta, ett område som kallas svärmrobotik.

– En person kan inte kontrollera flera hundra robotar samtidigt. Därför måste maskinerna själva förstå vad de ska göra när de till exempel får till uppgift att söka av ett visst område.

Ett problem är att de inte får krocka. Robotar som rör sig på marken har därför en programmerad osynlig krockzon runt omkring sig. Flygande robotar – drönare – måste hålla ännu större säkerhetsavstånd, för att inte störas av turbulensen och riskera att störta.

En lösning som Magnus Egerstedt och hans medarbetare har utvecklat, som nyligen presenterades vid en stor robotkonferens i Singapore, är att förse drönaren med ett virtuellt staket. Kommer den för nära en annan drönare svänger den automatiskt undan.

Svärmen av robotar blir därmed enklare att styra. I stället för att planera en individuell och säker rutt för varje robot räcker det med ett kommando till hela svärmen.

Magnus Egerstedt berättar att forskarna kunnat lära sig mycket om hur en robotsvärm ska organiseras genom att studera fiskstim, fåglar som flyger i flock och myror som bygger komplexa samhällen.

Han säger att det är en spännande tid inom robotik där han vill vara med och försöka styra så att robotarna bidrar till att göra samhället bättre.

– Det finns en stor potential för att göra våra liv bättre. Men det kan också gå fel, om luften fylls med flygande kameror.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor