Gen i mänskligt embryo kartlagd

För att undersöka den tidiga utvecklingen hos mänskliga embryon har forskare genförändrat ett befruktat människoägg.

Publicerad
En vecka efter befruktningen innehåller en mänsklig blastocyst, ungefär 200 celler.
Bild: Istock

Experimenten kan leda både till nya sätt att bota sjukdomar med stamceller och till effektivare provrörsbefruktningar, enligt forskare i Storbritannien och Sydkorea. Samtidigt är kritiker oroliga för att den nya gentekniken – som kallas Crispr/Cas9 – visar sig fungera så bra på embryon att det blir praktiskt möjligt att skapa människor med skräddarsydda arvsanlag.

– Som alla tekniker kan den användas på flera olika sätt, säger Kathy Niakan, stamcellsforskare vid Francis Crick institute i London.

Hon understryker dock att hennes eget syfte enbart är att förstå genetiska processer i det tidiga embryot.

Ett mänskligt ägg delar sig till ett par hundra celler under den första veckan efter befruktningen. Resultatet blir en cellklump som kallas blastocyst. Kathy Niakan och hennes medarbetare genförändrade mänskliga embryon så att de slutade tillverka ett visst protein, vilket fick denna tidiga utvecklingsfas att gå snett, enligt en rapport i tidskriften Nature. Proteinet visade sig styra flera andra gener som behövs i den vidare utvecklingen.

– Vår forskning kan också hjälpa oss att förstå några av orsakerna till missfall, säger Kathy Niakan.

 

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor