Storstadsträd växer så det knakar

Städernas värme skapar ett gynnsamt klimat för träd – därför växer träd snabbare i staden än på landsbygden.

Publicerad
Forskarna studerade bland annat ekar, som växte på olika avstånd från städernas centrum.
Bild: Istock

Stadsmiljön har många mörka ytor som absorberar stora mängder solvärme. Dessutom genererar byggnader, trafik och människor spillvärme. Det är några av orsakerna till att genomsnittstemperaturen i städer kan vara avsevärt högre än på landsbygden. Ett internationellt forskarlag har nu visat att det varma stadsklimatet gynnar trädens tillväxt.

Forskarna har mätt stammarnas omkrets och årsringarnas bredd hos olika trädarter i tio storstäder, bland annat Berlin, Houston, Brisbane och Kapstaden. Forskarna valde ut en art som var vanlig i en viss stad och började med att mäta träd i centrum. Sedan mätte de träd av samma art allt längre bort från centrum, tills de nådde landsbygden runt staden.

Det visade sig att ett 50-årigt träd i innerstaden i genomsnitt har en stam som är 25 procent tjockare än ett lika gammalt träd av samma art som växer på landsbygden i stadens närhet.

Den snabbare tillväxten beror enligt forskarna på att värmen i städerna ökar fotosyntesen samt förlänger tillväxtsäsongen.

Analyserna av årsringarna visar också att tillväxthastigheten hos träd både i städer och på landsbygd har ökat successivt sedan 1960-talet. Det är en effekt av den globala uppvärmningen, menar forskarna som har publicerat resultaten i Scientific reports.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor