Koralldöden har blivit fem gånger värre

Publicerad
Korallblekning vid Seychellerna
Bild: istock

Koraller är fastsittande nässeldjur som lever i stora kolonier, omslutna av skyddande skal. Innanför skalen finns det även alger, som skaffar näring med hjälp av fotosyntes och lever i symbios med nässeldjuren. Det är algerna som gör att korallerna är så färggranna.

Kraftiga och ihållande temperaturökningar i havsvattnet kan döda algerna, och då förlorar korallerna sina färger. Detta kallas korallblekning. Om den pågår för länge så dör korallerna av näringsbrist.

Fram till 1980-talet var allvarliga fall av korallblekning ett nästan okänt fenomen. Då gick det 25–30 år mellan tillfällena. Numera inträffar korallblekning ungefär vart sjätte år, en nästan femfaldig ökning på fyra decennier. Det visar en ny studie utförd av ett internationellt forskarlag.

Forskarna har sammanställt och analyserat data om korallblekning som inträffat på 100 platser i världshaven under perioden 1980–2016. Analyserna visar att i början av perioden var korallblekningarna oftast kopplade till väderfenomenet El Niño, som orsakar förhöjda vattentemperaturer. Men under de senaste två decennierna har det blivit allt vanligare att korallblekningar inträffar även utanför El Niños tidsramar. Forskarna bakom den nya studien, som har publicerats i Science, är övertygade om att den pågående globala uppvärmningen är orsaken.

Det tar 10–15 år för de mest snabbväxande korallerna att återhämta sig fullt ut efter ett allvarligt fall av korallblekning. Med tanke på att sådana numera inträffar vart sjätte år, så ser det mörkt ut för världshavens korallrev. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor