Nyupptäckt primtal krossar tidigare rekord

Ett tal med över 23 miljoner siffror är numera det största primtal som någonsin har hittats.

Publicerad

Bild: iStock

Nyligen lyckades den amerikanske ingenjören Jonathan Pace, 51 år, hitta det hittills största kända primtalet – alltså ett tal som inte är jämnt delbart med något annat tal än ett eller sig självt. Talet är 23249 425 siffror långt, vilket är nästan en miljon fler siffror än det föregående rekordet.

Jonathan Pace har i 14 år deltagit i ett projekt där privatpersoner världen över söker efter nya primtal. Med hjälp av sin dator tog det honom sex dagar att komma fram till att det nya rekordtalet är ett primtal. Detta kontrollerades sedan med oberoende beräkningar.

Så här stora primtal har ingen omedelbar praktisk tillämpning, men sökandet efter dem kan ge nyttiga bieffekter inom bland annat matematik, datorberäkningar och matematikundervisning. Många tycker också att stora primtal är vackra och intressanta i sig själva, eftersom de är ovanliga och svåra att finna.

Det nya talet är i likhet med de tidigare största kända primtalen ett så kallat mersennetal, vilket betyder att det går att skriva som en rad multiplicerade tvåor minus ett. Det nu hittade talet är mersenneprimtal nummer femtio, och fås genom att multiplicera 77 232 917 tvåor och sedan dra ifrån ett. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor