Lugnande – med risk för förvirring

Jag undrar hur bensodiazepiner fungerar. Det förvånar mig att de används mot både ångest och kramper. Är det en slump att de verkar i både hjärna och muskler, eller hänger det ihop på något sätt? 

/Mirja

Publicerad

Bensodiazepiner verkar genom att förstärka effekten av signalsubstansen GABA i hjärnan (gammaaminosmörsyra). GABA är hjärnans viktigaste hämmande signalsubstans. Det är därför inte konstigt att bensodiazepiner har en generell, hämmande effekt på hjärnan och används för att bland annat dämpa ångest, dämpa epileptisk aktivitet, främja sömn och relaxera muskler. Förklaringen till att bensodiazepiner påverkar både hjärna och muskler är att substansen verkar i hjärnan och att hjärnan styr musklerna.

GABA binder till två typer av receptorer i hjärnan. Bensodiazepiner verkar på en av dessa, GABAA. Bensodiazepiner kan inte påverka receptorn på egen hand, utan är beroende av GABA-molekyler i synapsen. Synapsen är kopplingen där signalöverföringen mellan två nervceller äger rum.

GABAA-receptorn är en så kallad jonkanal som släpper igenom kloridjoner när den aktiveras av GABA. Då blir cellytan, där receptorn sitter, mindre känslig för stimulering – dess förmåga att vidarebefordra nervsignaler dämpas. Bensodiazepiner förstärker denna effekt.

Bensodiazepiner ska användas med försiktighet eftersom de har en beroendeframkallande potential och – efter lång användning – kan leda till bestående kognitiva försämringar. Hos äldre kan de också sänka förvirringströskeln samt öka risken för fallolyckor.

/Mussie Msghina, forskare i klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, samt läkare i psykiatri vid Karolinska universitetssjukhuset 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor