Adhd leder inte till sämre körförmåga

Ett svenskt försök i en körsimulator visar att personer med adhd inte krockar oftare än andra bilförare. Men för att dra generella slutsatser krävs det mer forskning.

Publicerad
I ett av scenarierna under den simulerade bilturen springer ett barn plötsligt över vägen. 
Bild: Björn Lidestam

Hur påverkar adhd bilkörning? För att få svar på den frågan har forskarna Birgitta Thorslund och Björn Lidestam vid Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping gjort tester i en körsimulator. De lät 60 personer, varav 40 med adhd, köra samma simulerade väg. Under den 25 minuter långa bilturen uppstod 15 olika situationer som krävde uppmärksamhet och åtgärder från föraren, som ett barn eller en älg som går ut i vägen.

Resultatet visar att det inte gick att se någon skillnad i körbeteendet mellan förare med och utan adhd.

– Det finns gamla studier som säger att personer med adhd löper tre till fyra gånger större risk att krocka, men här ser vi inga sådana skillnader, säger Birgitta Thorslund.

Björn Lidestam påpekar att det rör sig om en förhållandevis liten studie och att det krävs mer forskning för att dra generella slutsatser.

– Skulle vi testa ett större antal personer skulle vi kanske hitta en skillnad, men om den finns så är den inte så stor som den gamla forskningen vill göra gällande, säger han.

Försökspersonerna fick svara på frågor om hur de själva uppfattade sitt körbeteende och sin körförmåga. Under färden i körsimulatorn registrerades hastighet, uppmärksamhet och reaktionstider.

Birgitta Thorslund hoppas kunna gå vidare och undersöka fler grupper, till exempel personer med autism.

– Det är viktigt att förstå de här grupperna och se om de kanske behöver något extra moment i körträningen.

I dag krävs ett särskilt läkarintyg för att få körkortstillstånd om man har adhd eller en autismdiagnos.

Här kan du läsa ett tidigare reportage i F&F om hur lokföraren som inte längre fick köra tåg efter diagnosen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor