Svensk läkare saboterar kamp mot könssjukdom

En läkare vid ett svenskt sjukhus skriver via en nederländsk webbsajt ut fel medicin och fel dos till patienter han inte har undersökt. Dessutom struntar han i att följa regelverket kring allmänfarliga sjukdomar. F&F:s Per Snaprud fortsätter sin granskning av oseriösa nätläkare.

Publicerad
Med ett par knapptryck kan den mindre nogräknade patienten köpa mediciner mot allvarliga sjukdomar – utan läkarbesök. Detta ökar risken för antibiotikaresistens och felbehandling.

En fråga i formuläret hos Dokteronline lyder: ”Varför och för vilken diagnos begär du den ovan nämnda medicinen?” Jag skriver att jag har gonorré. Nästa fråga: ”Har denna diagnos ställts av en läkare, och har denne läkare ordinerat medicinen ovan?”. Jag klickar på nej. Formuläret fortsätter med allmänna hälsofrågor. 

Gonorré är en allmänfarlig sjukdom med anmälningsplikt och krav på smittspårning enligt smittskyddslagen. Trots det kräver Dokteronline vare sig ett test eller ett läkarbesök.

– För mig är läget glasklart. Med den här informationen ska läkaren inte skriva ut något recept på antibiotika, säger Magnus Unemogonorréforskare på Universitetssjukhuset i Örebro och chef för Världshälsoorganisationens expertlaboratorium för sexuellt överförbara infektioner.

Men det gör Dokteronlines läkare, som till vardags arbetar på ett svenskt universitetssjukhus. Några dagar senare anländer ett postpaket med 1,5 gram azitromycin i tablettform. Det är inte ens en korrekt behandling mot gonorré. Den europeiska rekommendationen är 2 gram azitromycin plus en spruta med ceftriaxon. Felaktig medicinering kan leda till att bakterier överlever och utvecklar resistens, och att patienten fortsätter att smitta andra.

Jag beställde medicinen inte för att jag behöver den, utan för att ta reda på hur handeln fungerar. Tidigare i år köpte jag antibiotika mot gonorré från brittiska Treated.com (se Nätapotek bäddar för supergonorré). En läkare i Rumänien skrev ett recept. Mindre än ett dygn senare låg medicinerna i min brevlåda. Efter F&F:s granskning har sajten infört ett krav på att kunderna ska göra det troligt att de har testat sig.

Något sådant krav har alltså inte Dokteronline. Där finns heller ingen information om att en läkare som misstänker att en patient har gonorré måste anmäla fallet till smittskyddsläkaren i sitt landsting ”. Dessutom är läkaren skyldig att ta prover och se till att smittspårning kommer igång. Målet är att hitta smittkällan och ytterligare personer som kan ha blivit infekterade.

Jag ringer upp läkaren som skrev ut antibiotika till mig via Dokteronline.

Vore det inte klokt att säga: ”Du borde söka läkare inom den vanliga vården så att smittspårning blir av”?

– Ja. Då måste vi skapa rutiner för det där i så fall, säger läkaren.

Tycker du att det är en bra idé att ha en sådan rutin?

– Ja, det måste vi ha.

Varför fanns inte den rutinen när du och jag hade en kontakt via den här sajten?

– De här grejerna är nya. Vi försöker hela tiden utveckla de här grejerna och det dyker hela tiden upp nya saker som vi måste kolla och utveckla för att göra det bättre och bättre.

Du känner till att gonorré är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen?

–Ja, säger läkaren – som inte har gjort någon anmälan.

Han bor och arbetar i Östergötland. Till skillnad från de utländska läkare som många läkemedelssajter använder måste han följa svensk lag. Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland, har fått kännedom om fallet.

– Jag bedömer att han har brutit mot smittskyddslagen, säger hon.

Britt Åkerlind kommer ha ett möte med läkaren, och överväger att lämna ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, en statlig myndighet som bland annat granskar läkare och annan vårdpersonal som misstänks för tjänstefel.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor