Ogrundat sug efter ungt blod

Flera företag i USA erbjuder transfusioner av blod från unga donatorer, som en behandling mot demens och andra ålderskrämpor. Nu får de förödande myndighetskritik.

Publicerad
Transfusioner av blod från unga människor till äldre och sjuka är en växande industri i USA, som behandling mot bland annat Parkinson och hjärt-kärlsjukdomar. Men nu varnar amerikanska myndigheter för att det kan vara farligt.
Bild: iStock

På senare år har forskare runt om i världen rapporterat att gamla möss som får ungt blod i sina ådror bland annat blir starkare, får bättre platsminne och känsligare luktsinne. Det har skapat en ny marknad där privata kliniker och företag i USA erbjuder transfusioner av blod och blodplasma från unga donatorer mot sjukdomar som demens, Parkinsons sjukdom, multipel skleros, Alzheimers sjukdom, hjärt-kärlsjukdomar och posttraumatisk stress.

Nu har den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA granskat behandlingarna. I ett uttalande slår fast att de saknar stöd i klinisk forskning på människor. Myndigheten varnar också för att transfusioner av stora mängder blodplasma kan leda till infektioner, allergier och problem med andning och blodcirkulation.

”Enkelt uttryckt är vi bekymrade över att vissa patienter utnyttjas av skrupelfria företag”, skriver myndigheten.

Ett av företagen, Ambrosia Health, har tidigare erbjudit transfusioner till ett pris på nästan 75 000 kronor för en liter ungt blod. Efter uttalandet från FDA innehåller företagets webbsida ingen annan information än att man har slutat behandla patienter.

Det pågår just nu flera kliniska försök med komponenter från ung blodplasma mot bland annat Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom. Men än så länge saknas alltså belägg för att transfusionerna har någon positiv effekt hos människor.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor