Forskarna vet inte exakt varför unga påverkas mer, men spekulerar i att det kan ha både psykologiska och biologiska förklaringar.
Bild: iStock Photos

Äldre påverkas mindre av sömnbrist

De flesta känner igen känslan efter en riktigt dålig natts sömn. Hur livet plötsligt känns svårt och jobbigt, och världen tycks mista sin färg. Nu visar forskning att det dessutom är särskilt synd om unga vuxna, som påverkas mer än äldre.

Att ungas humör kan försämras av sömnbrist, det är något forskningen har vetat länge och är ingen nyhet i sig. Men studier för att se om äldre påverkas lika mycket har lyst med sin frånvaro, fram till nu. Forskare vid Stockholms universitet utsatt både unga och äldre för en sömnlös natt – och sett att äldre klarar sig bättre.

Lika sömniga – olika humör

Forskargruppen delade in 218 helt friska personer i två grupper. Den ena fick sova hemma som vanligt, medan den andra stannade uppe en hel natt i sömnlabbet. Grupperna bestod av både yngre och äldre, i åldrarna 18–30 och 60–72 år.

Dagen efter fick alla svara på frågeformulär och skatta hur de kände sig. Frågorna handlade bland annat om nedstämdhet, förvirring, hunger, och irritation.

– Alla som inte fick sova kände sig lika sömniga. De hade även sämre humör, men där såg vi en signifikant skillnad mellan äldre och yngre. De äldre påverkades mindre, och det var lite det vi förväntade oss, säger Johanna Schwarz, som är fil dr på Stressforskningsinstitutet och den som ledde forskningsgruppen.

Kan ha psykologiska och biologiska förklaringar

Studien ger i sig inga svar på varför det ser ut som det gör. Men forskarna spekulerar i några olika teorier.

Bland annat den välkända ”positivitetseffekten”, där man sett att äldre prioriterar bort negativa intryck till förmån för positiva – vilket kan vara förvånande med tanke på att ålderdom inte sällan förknippas med hälsoproblem och elände.

– Men man tror att det har att göra med vilket framtidsperspektiv man har. Att äldre inte ser lika långt fram i tiden, utan i stället fokuserar mer på att ha det bra här och nu, säger Johanna Schwarz.

Det kan alltså vara så att äldre uppmärksammar de negativa upplevelser som hör till sömnbrist mindre – och därför mår bättre. En annan möjlig förklaring är biologiska skillnader i sömnmönstret mellan äldre och yngre, men fler studier behövs för att veta exakt.

– Vi tror egentligen att allt hänger ihop, forskningen tyder mer och mer på att det inte bara finns det subjektiva och det biologiska, säger Johanna Schwarz.

Medvetenhet om att åldrande har sina fördelar

Forskningen kring hur sömnlöshet upplevs är en del av ett större projekt, där man även undersökt stressrespons och prestationen vid sömnbrist, hos samma grupp. I framtiden vill forskargruppen även följa folk i vardagen – och under längre tid.

Men varför göra studien från första början?

– Dels för att bli mer medvetna om att sömnbrist faktiskt påverkar humöret och det känslomässiga, inte bara prestation, för alla åldrar. Det andra är öka medvetenheten om att själva åldrandet inte bara är någonting som är dåligt, utan att man blir bättre på vissa saker, säger Johanna Schwarz.

För 72-åringen som kan tänkas bli sugen på att börja dygna regelbundet vill hon dock mana till försiktighet.

– Jag skulle ändå inte rekommendera sömnbrist för äldre. Man ska komma ihåg att det verkligen är superfriska personer som har varit med i studien.

Studien heter ”Mood impairment is stronger in young than in older adults after sleep deprivation” och är publicerad i tidskriften Journal of Sleep Research.

Johanna Schwarz

 

Johanna Schwarz
Johanna Schwarz är fil dr i psykologi, och forskar vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet.
Bild: Catalin Meirosu

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor