Psykiska besvär kopplas till snabbare åldrande

45-åringar med en historia av exempelvis depression, beroendeproblem eller adhd åldras snabbare än friska jämnåriga. Det visar ny amerikansk forskning.

Text Oskar Alex
Publicerad
 Inte nog med att vissa deltagare presterade som om de vore äldre på sina tester. En oberoende grupp personer skattade även deras ålder som högre utifrån porträttbilder.
Bild: Getty images

Studien bygger på data från ett stort forskningsprojekt i Nya Zeeland, där över 1 000 personer födda 1972 och 1973 följdes i 45 år.

Inom ramen för projektet samlade forskare in data om deltagarnas socioekonomiska status och hälsa redan från födseln. Mellan 3 och 11 års ålder gjorde de även tester av bland annat syn, hörsel, motorik och kognitiva funktioner. Från och med 26 års ålder lämnade deltagarna regelbundet blodprov där forskarna mätte särskilda biomarkörer kopplade till åldrande.

Under den sista uppföljningen (när deltagarna var 45 år fyllda) gjordes ytterligare en kontroll av deras syn, hörsel, motorik, balans, kognitiva funktioner och gånghastighet.

– Genom att kombinera alla dessa faktorer kunde vi få en helhetsbild av varje deltagares biologiska ålder, säger studiens huvudförfattare Jasmin Wertz, doktor i utvecklingspsykologi vid Duke University i North Carolina, USA.

Studien visade att en del 45-åringar var ”äldre” än de borde vara. Samma personer såg även äldre ut, baserat på en oberoende panel som fick skatta deltagarnas ålder utifrån porträttbilder.

Den gemensamma nämnaren visade sig vara en historia av en eller flera diagnoser kopplade till psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller funktionsnedsättningar som adhd. Sambandet till accelererat åldrande var starkare ju längre deltagarna hade dragits med sina problem, och om de tampades med flera diagnoser i kombination.

Kontrollerade för andra faktorer

Det statistiskt signifikanta sambandet mellan psykiska besvär och åldrande kvarstod även när forskarna tog hänsyn till en rad andra faktorer, som deltagarnas vikt och tobaksvanor samt faktorer från barndomen som fattigdom eller ohälsa – inklusive hur 45-åringarna presterat på till exempel motorik- och kognitionstesterna som barn.

Då studien bygger på observationer kan forskarna inte dra slutsatser om orsak och verkan. De vet heller inte varför grupperna som tas upp i studien tycks slita ut kroppen snabbare än andra.

Däremot vet man från tidigare studier att diagnoserna som tas upp går hand i hand med andra faktorer kopplade till accelererat åldrande – till exempel en undermålig kost.

– Vi vet även att personer med dessa diagnoser upplever en ökad stress till följd av sin livssituation och generellt har sämre tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet, varav båda faktorer kunnat kopplas till accelererat åldrande.

Oavsett hur orsakssambanden ser ut i detalj lyfter studien en viktig fråga, säger Jasmine Wertz: Att vissa grupper kan behöva mer stöd från sjukvården, då de riskerar att drabbas av åldersrelaterade kroppsbekymmer tidigare än andra i populationen.

Studien är publicerad i JAMA Psychiatry.

 

Texten är uppdaterad.

 

Accelererat åldrande och psykiska besvär

Jasmin Wertz är doktor i utvecklingspsykologi vid Duke University i North Carolina, USA, och studiens huvudförfattare.


Bild: Duke university

Jasmin Wertz är doktor i utvecklingspsykologi vid Duke University i North Carolina, USA, och  huvudförfattare till studien om diagnoser kopplade till psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller funktionsnedsättning kan kopplas till accelererat åldrande.

Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor