FN: Jordens arter försvinner i allt högre takt

FN:s expertpanel för biologisk mångfald varnar för att en miljon av jordens arter hotas av utrotning. Siffrorna känns igen från förr – men nu bedöms takten vara betydligt högre.

Publicerad
Panterlo (Lynx pardinus) är en av de arter som hotas av akut utrotning. 2015 fanns det 400 vuxna individer, samtliga på den Iberiska halvön.
Bild: Istock

En miljon av jordens växt- och djurarter kan vara borta inom ett par decennier. Det är ett av budskapen i den nya rapporten The IPBES global assessment report on biodiversity and ecosystem services. Den kommer från av IPBES, FN:s expertpanel för biologisk mångfald, och har sammanställts av 145 forskare från 50 länder, bland annat Sverige.

– Det handlar inte om någon ny forskning, utan bygger på 15 000 redan publicerade rapporter. Forskarna har läst dessa under tre års tid. Rent vetenskapligt presenterar de inget nytt, men de konstaterar att utrotningstakten nu går 10–100 gånger snabbare än tidigare, säger Marie Stenseke, som ingår i IPBES multidisciplinära expertpanel.

Även om rapporten anses vara den första av sitt slag bygger den på en tidigare rapport från 2006, Millennium ecosystem assessment. I den rapporten anges inte lika tydligt hur många arter som då ansågs hotade, men till exempel konstaterade forskarna redan då att en mycket stor del av Afrikas alla arter var utrotningshotade.

Forskarna har använt sig av två metoder för att uppskatta antalet utrotningshotade arter i den nya rapporten.

– Det första vi gjort är att titta på de globala rödlistorna. I dem ser vi att i snitt 25 procent av alla växt- och djurarter är hotade. Då täcks inte insekterna in. Där rör det sig förmodligen inte om en lika stor andel. Ingen vet hur många arter vi har på jorden, men ungefär åtta miljoner. Utifrån det skulle alltså två miljoner arter vara utrotningshotade, men det tror vi är en överskattning, så vi säger att det förmodligen rör sig om hälften, säger professor Torbjörn Ebenhard, som varit en av de svenska forskare som bidragit till IPBES-rapporten.

Det andra som forskarna gjorde var att titta på den areal av biotoper som håller på att försvinna.

– Det ger ungefär samma resultat, det vill säga en miljon, säger Torbjörn Ebenhard, som till vardags är verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Men det är väl inget nytt att många djur och växter är utrotningshotade?

– Det är mycket värre nu. Tidigare har vi talat om framför allt specifika större däggdjur. De är fortfarande hotade, och hade vi inte haft den naturvård som vi har i dag hade de varit borta vid det här laget. Det hot vi ser i dag slår mycket bredare, säger Torbjörn Ebenhard.

Att forskarna nu menar att den biologiska mångfalden hotas mer än tidigare beror på människans utbredning. Jordens befolkning ökar snabbt. Människan exploaterar allt mer mark för jord- och skogsbruk och en kraftig urbanisering ökar behovet av resurser från landsbygden. Till det kommer stigande temperaturer på grund av klimatförändringarna.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor