Gäststjärnan som lyste över Kina

Flera astronomiska observationer från gamla krönikor har bekräftats av nutida astronomer. Nu kan en mer än 2 000 år gammal astronomisk händelse ha återfunnits på himlen.

Publicerad
Spår efter en nova i stjärnhopen M22 kopplas till ett ljusfenomen som beskrevs i Kina för mer än 2 000 år sedan.
Bild: ESA / Hubble and NASA, F Göttgens (IAG)

År 48 f.Kr. observerade kinesiska astronomer en ny stjärna i det vi kallar för stjärnbilden Skytten – en tillfälligt lysande punkt som sedan bleknade bort igen. Nu har astronomer i en europeisk forskargrupp hittat resterna av en nova, som skulle kunna vara just den som kineserna dokumenterade då, för mer än 2 000 år sedan.

En nova är en hastigt uppblossande stjärna, som under några veckor eller månader börjar lysa omkring tio gånger starkare. Det händer i ett dubbelstjärnesystem, när en vit dvärgstjärna drar åt sig materia från sin grannstjärna, tills det har bildats ett skikt på ytan som är tillräckligt tätt för att plötsligt antändas i en fusionsreaktion. En del av materian kastas då ut i rymden.

En liknande process kan leda till en supernova, men då blir explosionen mycket kraftigare och hela stjärnan sprängs sönder.

Novor och supernovor kallades för ”gäststjärnor” av de kinesiska astronomer som såg nya ljus dyka upp på himlen och försvinna igen. En rad gäststjärnor finns dokumenterade i olika historiekrönikor, och flera av dem har blivit identifierade av nutida astronomer. Den mest kända är en supernova i Krabbnebulosan – i Oxens stjärnbild – som observerades år 1054.

Novan från år 48 f.Kr. är en av de äldsta dokumenterade gäststjärnorna som astronomer har försökt identifiera. Kanske har den alltså hittats nu. Men det är svårt att mäta novarester, och det skulle behövas noggrannare studier för att bekräfta att denna verkligen passar in på den nova som sågs från jorden.

En annan svårighet som forskarna diskuterar i sin artikel i Astronomy & Astrophysics är att de gamla krönikorna inte har så bra angivelser av platsen på himlen där gäststjärnan syntes.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor