Elever lär inte mer med egen dator

Skolelever på högstadiet som får en dator av skolan presterar inte bättre än andra.

Publicerad

En egen dator eller surfplatta som tilldelas av skolan medför inte högre – eller lägre – resultat på de nationella proven i engelska, matematik eller svenska på högstadiet. Satsningen spelar heller ingen roll för sannolikheten att på sikt gå vidare till ett nationellt program på gymnasiet.

Det framgår av en studie som genomförts av forskare vid Uppsala universitet. Den bygger på ett stort antal högstadieskolor i 26 svenska kommuner under åren 2008–2016.

Satsningen, som brukar kallas ”en elev, en dator” (eller 1:1), är rätt vanlig. Tanken är att IT-satsningen ska förbättra inlärningen. Forskarna har analyserat jämförbara skolor som antingen satsade på 1:1 eller införde det under undersökningsperioden, med de som inte införde det. Totalt ingick omkring 50 000 elever i studien.

Ett annat resultat, förutom att elevdatorer inte påverkade inlärningen, var att elever från socioekonomiskt svaga områden faktiskt fick svagare resultat i matematik i de skolor som fått elevdatorer. De hade även lägre sannolikhet att gå vidare till gymnasiet. Forskarna konstaterar därmed att datorsatsningen därmed kan bidra till att förstärka skillnaderna mellan olika grupper.

Resultaten har lagts fram vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor