Fiska spökgarn i stället för torsk

Coronakrisen förvärrar situationen för yrkesfiskarna som har det svårt redan sedan tidigare. Men nu kan de ansöka om bidrag för att byta fångst – från fisk till borttappade fiskeredskap som utgör ett hot mot djurlivet i haven.

Publicerad

Moderna fiskenät är hållbara och långlivade. Det innebär att spökgarnen fortsätter att fånga fisk på egen hand under lång tid.
Image: P-dyk/Håll Sverige rent

De svenska fiskemöjligheterna i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt sänktes väsentligt inför 2020 eftersom situationen för flera viktiga kommersiella bestånd är allvarlig. De är således tuffa tider för yrkesfiskarna och situationen förvärras ytterligare av coronakrisen, som medför att efterfrågan på färsk fisk minskar.

Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att de kommer göra en satsning på att minska antalet borttappade fiskeredskap, spökgarn, i svenska fiskevatten. Det kan ses som en stödåtgärd för yrkesfiskarna, de har lokalkännedom och kommer därför sannolikt få en central roll inom projektet. 

Upp till 10 000 nät förloras i Östersjön varje år

Ingen vet exakt hur många kommersiella fiskenät som blir spökgarn varje år. Enligt en rapport från 2011 så förlorar torskfisket inom EU 5.500–10.000 nät i Östersjön varje år. En annan beräkning indikerar att den svenska fiskeflottan förlorar upp till 3.000 nät årligen. 

Moderna fiskenät är hållbara och långlivade. Det innebär att spökgarnen fortsätter att fånga fisk på egen hand under lång tid. Ett experiment utfört av Havsfiskelaboratoriet i Lysekil visar att nät som inte vittjas eller sköts om på något sätt har kvar 40 procent av sin fiskekapacitet efter 18 månader. Östersjöns spökgarn fångar sannolikt enorma mängder fisk varje år, vilket förvärrar situationen för många hotade fiskbestånd, samt för fiskerinäringen. Här är en länk till en film om Östersjöns spökgarn

Spökgarn ett globalt miljöproblem

Spökgarnen är naturligtvis inte bara ett hot mot Östersjöns fiskar. Det är globalt miljöproblem som skadar fiskbestånd, sjöfåglar, marina däggdjur och havssköldpaddor och som dessutom är en källa till mikroplast.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten visar tidigare undersökningar att Södra Östersjön, Öresund och Västkusten är så kallade hot spots för spökgarn. Därför kommer dessa områden prioriteras. Myndigheten har avsatt 3,6 miljoner kronor för draggning efter spökgarn. Det kan låta som en droppe i havet. Men det går också att söka bidrag för spökgarnsjakt från Jordbruksverket

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor