Sparvugglan svälter varma vintrar

Den globala uppvärmningen tinar upp sparvugglans vinterförråd – och det slår hårt mot framför allt honorna.

Publicerad
Sparvugglan är vår minsta uggla.
Bild: Erkki Korpimäki

Sparvugglan Glaucidium passerinum är inte större än en stare. Den jagar småfåglar och sorkar som den lagrar inför vintern i sina bohål och i holkar. Forskare i Finland har samlat data om sparvugglors vinterförråd i västra Finland under perioden 2003–2018.

Vanligtvis börjar ugglorna lägga upp förråd när temperaturen sjunker under noll, vilket brukar inträffa i slutet av oktober i forskarnas studieområde. Undersökningarna visar att ju fler regniga dagar det är under perioden oktober-december, desto fler av ugglornas förråd ruttnar och blir förstörda.

Ett vinterförråd bestående av sorkar som en sparvuggla har lagrat i en fågelholk.
Bild: Giulia Masoero

Under år med dålig tillgång till mat tvingas sparvugglorna äta mer från de ruttnande förråden. Forskarnas analyser visar att det minskar sannolikheten för att honorna finns kvar i sina revir i slutet av vintern, vilket betyder att de antingen har dött eller tvingats flytta. De här sambanden verkar alltså gälla endast för honor, inte för hannar.

– Vi tror att det beror på att honorna är större än hannarna och därför behöver äta mera, säger Giulia Masoero som är doktorand vid Åbo universitet och en av forskarna bakom studien.

Giulia Masoero berättar att hannar och honor delvis har olika matvanor. Hannarna är bättre på att fånga småfåglar än honorna, som framförallt jagar sorkar. Men på vintern är det svårt att komma åt sorkarna eftersom de skyddas av snötäcket.

– Därför är det troligt att honorna är mera beroende av sina vinterförråd än hannarna.

Forskarna bakom studien, som har publicerats i Global change biology, menar att sparvugglan i viss mån kan anpassa sig till klimatförändringarna genom att lägga upp sina förråd senare på året och på så sätt minska risken för att de hinner ruttna innan de blir uppätna. Men i ett längre tidsperspektiv kan sparvugglan – och även andra djurarter som lägger upp förråd – få problem med sina ”kylskåp”. Lavskrikorna är en fågelgrupp som kan drabbas, de samlar bland annat färska bär och insekter inför vintern.

– Och bland däggdjuren är det troligt att järven står inför liknande utmaningar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor