Svarta rotorblad räddar fågelliv

Det går att minska antalet fåglar som dör vid vindkraftverk genom att måla ett av rotorbladen svarta.

Publicerad
Att måla rotorblad på vindkraftverk är inget för höjdrädda (målarna sitter i "korgen" som hänger i wirar).
Bild: Statkraft

I orten Smøla på Norges västkust finns en av Europas största vindkraftparker. Sedan 2006 genomsöks området regelbundet med specialtränade hundar som letar upp fåglar som har dött i kollisioner med vindkraftverken. Hundarna har hittat närmare 500 fåglar varav ett hundratal rovfåglar, framför allt havsörnar. 

År 2012 målades ett av tre rotorblad svarta på fyra stycken vindkraftverk. Förhoppningen var att detta skulle göra det lättare för fåglarna att se de snurrande bladen i tid, så att antalet kollisioner skulle minska. Fyra närliggande vindkraftverk med vanliga vita rotorblad fick utgöra kontroll. Ett norskt forskarteam med svenskt deltagande har nu utvärderat åtgärden för perioden 2006–2016 (innefattar alltså före och efter ommålningen). Forskarna konstaterar att åtgärden har varit mycket effektiv, de svartmålade rotorbladen har minskat de årliga fågelolyckorna med ungefär 70 procent.

Eftersom studien berör endast fyra vindkraftverk är det dock svårt att vet hur pass allmängiltiga resultaten är, menar forskarna som har publicerat sina rön i Ecology and evolution. Men att måla ett rotorblad svart är en ganska enkel och billig åtgärd som är värd att pröva vid uppförandet av nya vindkraftverk i fågelrika områden. Att måla rotorbladen på befintliga vindkraftverk är däremot både svårt och dyrt. Det visade experimentet vid Smøla, vars vindkraftverk är 70 meter höga med 40 meter långa rotorblad (se bild).

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor