Ny svensk metod kan förebygga hjärtinfarkter

Obduktionsstudier har visat att fettrik plack ökar risken för hjärtinfarkter. Nu visar svensk forskning att sådan plack kan upptäckas tidigt med ultraljud och infrarött ljus, vilket öppnar för behandlingar i tid.

Text Oskar Alex
Publicerad
Tidigare har forskarna inte kunnat skilja på det farliga, fettrika plack som kan spricka och orsaka hjärtinfarkter, och plack med mindre fett som är mer stabilt. Men med infrarött ljus går det att se vilken sorts plack det rör sig om.
Bild: Getty images

Under coronapandemin har färre vårdats för en hjärtinfarkt jämfört med samma period under de föregående fem åren, enligt siffror från det nationella registret Swedeheart.

Som mest var skillnaden mellan kurvorna knappt 25 procent i hela landet, runt påsk. Sedan i juni har gapet minskat till omkring åtta procent.

David Erlinge är professor i kardiologi vid Lunds universitet och verksam vid Skånes universitetssjukhus. Enligt honom kan en förklaring vara att pandemin både fått färre att söka vård för sina hjärtproblem – men även att ändrade levnadsvanor minskat risken att drabbas av en hjärtinfarkt.

– Vi vet att yttre omständigheter kan påverka risken och därför undrar man om det kan finnas någonting positivt i det hela, att människor lever ett lugnare liv, inte får lika mycket infektioner och inte pendlar och stressar till jobbet, säger David Erlinge. 

Data över dödsorsak kan ge klarhet om hjärtinfarkter

Att dra några slutsatser i nuläget är svårt, då statistiken över hur många som faktiskt avlidit av en hjärtinfarkt släpar efter och därmed inte kan jämföras med data från Swedeheart än.

I vilket fall är det viktigt att personer med symtom på en hjärtinfarkt söker hjälp så fort som möjligt, säger David Erlinge. Numera är dödligheten vid hjärtinfarkt visserligen låg, särskilt bland yngre. Men den som drabbas riskerar ändå att hjärtat skadas permanent.

– Nuförtiden kan vi göra otroligt mycket om man söker tidigt. Kan vi ballongvidga och öppna upp kärlet, då räddar man hjärtmuskeln. Kommer man sent eller inte alls drabbas man av en stor infarkt, och får i värsta fall kronisk hjärtsvikt.

Hjärt- och kärlsjukdomar – vanligaste dödsorsak i Sverige

 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. En hjärtinfarkt beror oftast på en propp som täpper till kranskärl i hjärtat. Det yttrar sig vanligtvis genom en kraftig smärta i bröstet som även kan stråla ned i armarna, ryggen eller upp i käkarna och tänderna. Även symtom som andnöd och illamående kan uppstå. Källa: 1177.se

 

Text Oskar Alex
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor