Därför blir kvinnor tröttare av Zoom

Så kallad zoomtrötthet slår hårdare mot kvinnor än män, visar den första större studien inom området. Forskare vid Stanford University har frågat över 10 000 personer runt om i världen om deras upplevelser av videomöten.

Publicerad
Många stressas av att se sig själv i bild. Ett sätt att minska zoom-tröttheten kan vara att stänga av sin egen bild, men ändå vara synlig för andra mötesdeltagare.
Bild: Getty images

Videomöten gör det möjligt för många att fortsätta arbeta under pandemin. Men alltför många och långa möten har sitt pris. Var sjunde kvinna, 14 procent, uppger att de blir trötta eller extremt trötta av mötesformen. Motsvarande siffra för män är 5,5 procent, vilket är detsamma som var tjugonde man.

Studien är den första och största i sitt slag och har genomförts av en forskargrupp vid Virtual Human Interaction Lab vid Stanford university i USA. Drygt 10 000 personer runt om i världen har svarat på enkätfrågor om upplevelser av videomöten. Resultaten bekräftade forskarnas hypotes – ju fler och ju längre möten med bara korta pauser, desto troligare att deltagarna drabbas av så kallad zoom fatigue, zoomtrötthet.

Kvinnor mer uppmärksamma på sig själva

Geraldine Fauville.

Men varför drabbas kvinnor mer än män? Geraldine Fauville är en av forskarna bakom studien. Hon var till tidigare verksam vid Stanford university, och är nu biträdande universitetslektor vid Göteborgs universitet. Hon radar upp flera skäl till att kvinnor är mer drabbade.

– Kvinnor har längre möten och kortare pauser mellan sina möten. De påverkas också mer negativt av den så kallade spegeleffekten än män. Den innebär att de är mer uppmärksamma på sig själva på skärmen, och jämför sig mer med andra.

Utöver det upplever sig kvinnorna mer låsta vid skärmen och blir mer hämmade i sina rörelsemönster, enligt Geraldine Fauville. I en videokonferens finns det en förväntan att vara stilla, något som inte finns i telefonmöten eller fysiska möten där man kan hämta ett glas vatten eller sträcka på sig.

– Kvinnor tycker också att det är svårare att bli tittade på hela tiden. I andra typer av möten brukar enbart den som talar hamna i fokus, men på ett zoom-möte kan det kännas som att alla stirrar på en under hela mötet, vilket kan vara socialt utmattande.

Forskarna har delat in zoomtröttheten i kategorier. Utöver en generell trötthet har de kategoriserat social trötthet, visuell trötthet, motivationströtthet och känslomässig trötthet. Kvinnor fick högre resultat i samtliga kategorier.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Vad får zoomtrötthet för konsekvenser för vår hälsa?

– Det är en bra fråga, men vi har inga svar än. Det här är ett helt nytt forskningsområde där våra resultat är de första pusselbitarna.

Ska ni ta studien vidare i er forskargrupp?

– Flera av oss vill göra det. Ett sätt är att genomföra en liknande studie på barn, och undersöka hur de påverkas av långa videomöten. Ett annat är att undersöka hur zoomtröttheten ser ut över veckan – är vi tröttare på en fredag än i början av veckan? Det vore också intressant att jämföra olika mötesformer med varandra.

Vill du vara med i studien om zoomtrötthet?

Studien om zoomtrötthet som görs vid Stanford university pågår fortfarande. Klicka här för att komma till enkäten.

Så kan zoomtrötthet minskas

 

• Stå upp i stället för att sitta, det ökar rörelsefriheten.

• Minska skärmfönstret så blir blickarna mindre påträngande.

• Ställ in skärmen för att slippa se dig själv.

Tips till chefer:

• Se till att mötena inte blir för långa.

• Se till att det finns tid för pauser mellan möten.

• Tänk på att alla möten kanske inte behöver vara via video.

Källa: Geraldine Fauville

 

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor