Ökar partnervåldet under pandemin?

F&F ställer fem frågor till forskare om partnervåld under pandemin – och hur samhället kan stödja utsatta.

Text Oskar Alex
Publicerad
Pandemin har förstärkt riskfaktorer med koppling till partnervåld. Om själva våldet har ökat är däremot svårare att veta säkert, säger svenska forskare.
Bild: Getty images

Susanne Strand är docent i kriminologi vid Örebro universitet och forskningsledare vid Centrum för Våldsstudier.

Har partnervåldet ökat under pandemin?
– Det är svårt att säga, men troligtvis ja. Under år 2020 ökade antalet samtal till Kvinnofridslinjen, men enligt BRÅ:s siffror syntes ingen stor ökning av anmälda våldsbrott mot kvinnor jämfört med året innan. Statistiken kring partnervåld är dock svårtolkad, då vi inte vet om våldet ökar eller om fler anmäler. Däremot vet vi att pandemin har förstärkt riskfaktorer med koppling till partnervåld.

Vilka är riskfaktorerna?
– Bland annat isolering, ekonomisk utsatthet och arbetslöshet. Ta till exempel en kvinna som plötsligt inte ens kan vila sig från hemmiljön genom att gå till jobbet, då hennes bransch i princip har lagt ner under pandemin. Att hamna i ett ekonomiskt underläge kan dessutom göra det svårare att lämna en våldsam relation, vilket redan innan pandemin krävde fem till sex försök i genomsnitt.

Susanne Strand.
Bild: Anders Liljenbring

Vad kan samhället göra?
– En sak är att synliggöra kontaktytorna där kvinnor kan söka hjälp, då många inte vet var de ska börja. Under presskonferenserna om covid-19 borde det ha hängt banderoller med nummer till Kvinnofridslinjen i bakgrunden. Det behövs även tydligare riktlinjer för hur man fångar upp utsatta personer, till exempel vid rutinbesök inom vården. I synnerhet under pandemin då ett läkarbesök kan vara det enda som en kontrollerande partner ”tillåter”.

Hur kan man hjälpa som enskild individ?
– Hör man att våld pågår i trapphuset så ska man ringa polisen. Man kan även knacka på för att störa och visa att ”Vi andra hör vad som pågår”. Eftersom många förövare försöker isolera den som utsätts för våld är det även viktigt att som vän eller anhörig vara ihärdig och hålla igång kontakten med den utsatta.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Forskar ni själva om covid-19 och partnervåld just nu?
– Vi jobbar med ett longitudinellt forskningsprojekt som heter RISKSAM, där vi nyligen skickade ut en enkät till utsatta kvinnor med frågor som ”Har våldet ökat under pandemin, för dig?”. Det glöms ofta bort att en ökning kan innebära att redan utsatta får det värre, inte bara att fler utsätts totalt. Vi undersöker även vilka insatser som fungerar bäst under olika omständigheter, så att de utsatta ska få den mest effektiva hjälpen.

Våld i nära relationer

Under år 2019 inkom 8 820 polisanmälningar om kvinnor som hade misshandlats av sin partner. Det utgjorde drygt en tredjedel av det totala antalet misshandelsfall samma år.

Sannolikt är dock mörkertalet stort då alla brott inte polisanmäls. Män utsätts också för partnervåld, men generellt av mindre grov karaktär än det som kvinnor utsätts för.

Källa: Brottsförebyggande Rådet

Här kan du söka hjälp:
• kvinnofridslinjen.se (020-50 50 50)
• Jämställdhetsmyndigheten
• Unizon
• ROKS
• Välj att sluta (stödlinje för förövare som vill sluta vara våldsamma)

 

Text Oskar Alex
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor