Partnervåld ökar med löneskillnader

Våld inom relationer är ett stort folkhälsoproblem. Våldet är i regel vanligare inom par med stora inkomstskillnader.

Publicerad

Partnervåld är svårt att mäta, anmälningsbenägenheten varierar och mörkertalen är stora. Nationalekonomen Sanna Ericsson vid Lunds universitet har därför undersökt partnervåld via sjukhusregister. Siffrorna över kvinnor som söker sjukhusvård för misshandel kan ge ett relativt bra mått på det grövre partnervåldet. För att kunna fånga det våld som sker i hemmet har hon uteslutit misshandel på allmän plats i analysen.

Hon finner att andelen kvinnor som sökt sjukhusvård för misshandel mer än fördubblats, sedan mellan åren 2000 och 2010. De kvinnor som misshandlas är främst lågutbildade och låginkomsttagare.

Analysen visar också att kvinnomisshandel är vanligare inom par där man tjänar olika mycket – och dessutom ökar risken vid ju högre inkomstojämlikheten är inom paren, oavsett kön på den som tjänar mer. Detta innebär att högre ekonomisk ojämställdhet inom en relation ökar risken för partnervåld.

Studien har publicerats i Ekonomisk debatt, och bygger huvudsakligen på registerdata för hela Sveriges befolkning födda mellan åren 1973 till 1995.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor