Hur påverkar sot klimatet?

Jag har varit yrkespilot i över 40 år och upplevt hur smutsig luften är av partiklar, även på flera kilometers höjd. Vid flygning i moln kan is som fastnar på flygplanet vara grå, och när den smälter blir det smutsiga ränder. Det talas mycket om koldioxidens inverkan på klimatet, men partiklarna i luften måste väl också ha betydelse? Hur stor del av temperaturökningen står sot och andra stoftpartiklar från mänsklig verksamhet för? /Kai Boiardt, Ljungbyhed

Publicerad

Bild: Getty images

Svar av Moa Sporre, forskare med inriktning mot atmosfäriska aerosoler och klimat, Lunds universitet:

Ja, små partiklar i luften, så kallade aerosolpartiklar, har en betydande effekt på klimatet. I de flesta förbränningsprocesser där människor släpper ut koldioxid släpper vi även ut aerosolpartiklar, till exempel sot och partiklar som innehåller svavel. De flesta av dessa partiklar reflekterar solljus till rymden, vilket kyler klimatet eftersom mindre solljus når ner till jorden. Just sot värmer dock klimatet eftersom det absorberar solljus och värmer upp luften kring sig. Ytterligare en effekt är att aerosolpartiklar kan kyla klimatet genom att påverka molnens egenskaper så att de reflekterar mer solljus. Forskare tror att aerosolpartiklars kylande effekt är större än deras värmande, men man är inte lika säker som när det gäller växthusgasers påverkan på klimatet. Den bästa uppskattningen just nu är att den avkylande effekten av aerosolpartiklar från mänsklig aktivitet är i storleksordningen en tredjedel så stor som uppvärmningen från växthusgaser.

Har du en fråga till en forskare?

Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor