Krav på globalt samarbete mot miljögifter

Nästan 2 000 forskare från 85 länder kräver en internationell panel för att begränsa och övervaka mängden miljögifter.

Publicerad
man i skyddskläder och tunna på ryggen besprutar en fält till fots
Miljögifter kan till exempel finnas i bekämpningsmedel i Asien.
Bild: Getty images

Runt om i världen framställs en lång rad miljögifter med olika användningsområden. Ett omdiskuterat exempel är icke nedbrytbara PFAS-ämnen som finns i allt från pizzakartonger till textilier. Till miljögifter räknas även metaller som bly, och andra hormonstörande ämnen som kan finnas i bekämpningsmedel och förpackningsmaterial.

I dag har EU den mest strikta kemikalielagstiftningen i världen och en ännu striktare är på gång. I många andra länder är lagstiftningen betydligt svagare. Det gäller exempelvis fattiga länder i Asien, Afrika och Sydamerika.

– Men det går inte att stänga ute problemet från EU. Kemikalier sprids genom naturliga processer. Via den internationella handeln importerar vi också miljögifter från andra länder. Vi måste samarbeta och agera globalt, säger Marlene Ågerstrand, forskare i ekotoxikologi vid Stockholms universitet.

Marlene Ågerstrand forskare inom ekotoxikologi vid Stockholms universitet.
Bild: Tomas Ärlemo

Kräver en FN-panel

År 2008 bildades ett internationellt nätverk av forskare i syfte att förse beslutsfattare med vetenskapliga underlag i kemikaliefrågan. Nu är forskarnätverket International panel on chemical pollution, IPCP, redo för nästa steg.

Nästan 2 000 forskare från 85 länder i nätverket har skrivit på ett upprop för en internationell panel mot miljögifter, enligt samma modell som FN:s klimatpanel IPCC. Tanken är att sätta forskare i direktkontakt med beslutsfattare.

– Det är viktigt att minska den totala mängden kemikalier vi exponeras för. Inte minst för att undvika cocktaileffekter, säger Marlene Ågerstrand.

Hoppas fler länder följer efter

Marlene Ågerstrand har koordinerat arbetet för svensk del och sitter också i styrelsen för forskarnätverket IPCP. Sammanlagt har 110 forskare från 12 svenska universitet skrivit under en namninsamling som skickats till miljöminister Annika Strandhäll. I en kommentar har ministern lovat att verka för ett införande av den nya miljögiftpanelen.

Förslaget stöds också av regeringar i Norge, Schweiz, Storbritannien, Costa Rica, Ghana, Mali och Uruguay.

– Nu hoppas jag att ännu fler länder följer efter. I bästa fall blir det en snöbollseffekt, säger hon.

Forskarna vill att resolutionen om instiftandet av en panel ska antas när FN:s miljöförsamling träffas i Nairobi i april.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor