Oroande mycket gift i ålarnas ägg

Publicerad

Antalet ålyngel som når Europas kuster har minskat med 90 procent.
Bild: Jane Burton / NPL

Eftersom ålar blir gamla ansamlas stora mängder miljögifter i deras kroppar, till exempel metaller som kadmium, kvicksilver och bly. Ett internationellt forskarteam har nu visat att dessa metaller frigörs inför parningen och överförs till fortplantningsorganen – framför allt till honornas ägg.

Ålar parar sig endast en gång i livet. Det sker i Sargassohavet. Under den långa simturen dit bryts en stor del av muskelmassan ner och skelettet urholkas. Den här förvandlingen frisätter energi som behövs under resan. Dessutom frigörs resurser som krävs för att bygga upp fortplantningsorganen inför parningen. Det är speciellt viktigt för honorna, och det är under denna process som gifterna hamnar i äggen.

Ålynglen föds sedan i Sargassohavet och färdas med hjälp av havsströmmar till Europa. Antalet yngel som når Europas kuster har minskat med 90 procent sedan 1980-talet. Forskarna bakom den nya studien, som har publicerats i PNAS, tror att deras nya upptäckt kan vara en av förklaringarna till minskningen.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor