Klimatforskare: ”Vi kan inte skylla på att det saknas teknik”

Människan har redan orsakat oåterkalleliga klimatförändringar enligt FN:s klimatpanel IPCC. De åtgärder som görs detta decennium är avgörande.

Publicerad
smältande glaciär

Den nya IPCC-rapporten slår fast att havsnivåhöjningen är oundviklig under kommande århundraden. Detta på grund av fortsatt djuphavsuppvärmning i kombination med smältande is.
Bild: Getty images

De klimatförändringar vi ser i dag är utbredda, snabba och allt tydligare. Förändringarna saknar motstycke i ett flertusenårigt perspektiv och vissa av dem är unika i ett ännu längre tidsperspektiv.

Utsläppen behöver minska med nästan hälften till 2030 om uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. Det konstaterar FN:s klimatpanel IPCC i en ny syntesrapport.

– Vi har känt till problemet i mer än 30 år, men vi ser att effekterna blir tydligare i takt med att klimatförändringen pågår. Det finns stor anledning till oro, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid Rossby center, SMHI:s forskningsenhet för klimatmodellering.

Erik Kjällström
Erik Kjellström, professor i klimatologi vid Rossby center.

Saknas inte teknik

Den nya rapporten från IPCC har beskrivits som den tyngsta hittills, trots att den i sidantal är slimmad. Tanken är att rapporten ska kunna läsas och implementeras av politiker och andra nyckelpersoner.

– Det finns redan bra möjligheter att minska utsläppen. Man kan inte skylla på att det saknas teknik. Det finns förnybara energikällor som kan användas i högre grad. Det går inte att vänta på tekniker för att begrava koldioxid som kan implementeras först i mitten av seklet – då är det för sent, säger Erik Kjellström.

Att minska utsläppen från exempelvis bilars förbränningsmotorer skulle också få andra positiva effekter.

– Vi vet att många miljoner människor i världen dör av luftföroreningar varje år. Vi har en sådan överdödlighet i Sverige också, med cirka 6 000 dödsfall per år, säger Erik Kjellström.

Kan vara ännu mer akut

Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning i Tyskland, konstaterar att den nya IPCC-rapporten betonar allvaret. Men i praktiken kan läget vara ännu mer akut än vad som framgår här.

– Eftersom IPCC sammanställer världens klimatforskning ligger man alltid ett par år efter forskningsfronten. IPCC är det gemensamma golv som vi alla står på. Det är något som man måste ha klart för sig, säger Johan Rockström.

Johan Rockström
Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Potsdaminstitutet.
Bild: Karkow / PIK

Havsnivåhöjningar på flera meter

IPCC slår fast att den koldioxid som redan har släppts ut har orsakat oåterkalleliga förändringar i världshaven, i markområden med permafrost och i havsnivån. Det är effekter som kommer att kvarstå i tusentals år.

– Man kan tycka att 1 000 år är mycket, men jag tycker att det är ytterst allvarligt att vi tillåter oss att lämna över en planet till framtida generationer som blir mindre och mindre möjlig att leva på, säger Johan Rockström.

Rapporten betonar också att de val och åtgärder som genomförs under detta decennium är helt avgörande. Ihållande uppvärmningsnivåer mellan 2 och 3 grader kan till exempel orsaka havsnivåhöjningar på flera meter.

– Om vi inte agerar nu lastar vi över ännu större problem på kommande generationer, säger Erik Kjellström.

Avgörande år

Johan Rockström menar att klimattoppmötet COP 28 i slutet av året blir extra viktigt. Mötet kommer att ordnas i Förenade Arabemiraten där det finns flera stora oljebolag.

– Vi måste nå den punkten där fossilindustrin kliver på fullt ut och binds till hårda utsläppsminskningsplaner. I Förenade Arabemiraten hoppas jag att vi kan lyckas med det, säger Johan Rockström.

Han vill också att de tre största utsläppsländerna – USA, Kina och Indien – åstadkommer stora utsläppsminskningar. Men alla länder måste dra sitt strå till stacken.

Utsatta länder, som i regel släppt ut minst koldioxid, tenderar att drabbas hårdast av klimatförändringarna. Det senaste decenniet var dödsfallen från översvämningar, torka och stormar 15 gånger högre i sårbara regioner.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor