Upp till bevis för klimatmötets ordförandeland

Vad står på spel när FN:s klimatmöte COP 28 inleds i Dubai den 30 november? Markku Rummukainen är professor i klimatologi vid Lunds universitet, klimatrådgivare på SMHI och Sveriges representant i FN:s klimatpanel IPCC. Han hoppas att mötet landar i en höjd ambitionsnivå – och drar slutsatser om hur man faktiskt ska nå dit.

Publicerad
Dubai

Rengöring av den konstgjorda sötvattenslagunen i District one i Dubai. I Förenade arabemiraten, som är värd för klimatmötet COP 28, kommer 42 procent av vattnet som används från energiintensiva avsaltningsanläggningar.
Bild: Getty images

Vad står på spel denna gång?

– Mötet är betydelsefullt med tanke på att de globala klimatutsläppen och klimateffekterna fortsätter att öka. Den globala översynen känns särskilt viktig denna gång. Den handlar om att stämma av hur det globala klimatarbetet förhåller sig till Parisavtalets mål. Det ska i sin tur vara utgångspunkten för att vässa ambitionen och åtgärderna för att minska utsläppen. Översynen används också för anpassning och exempelvis klimatfinansiering, som också diskuteras på mötet.

Markku Rummukainen är Sveriges representant i FN:s klimatpanel IPCC, klimatrådgivare på SMHI och professor i klimatologi vid Lunds universitet.
Bild: Johan Persson

Har du några farhågor?

– Eftersom olika länder har olika utgångspunkter och prioriteringar kan det hända att man fastnar på någon punkt, vilket bromsar samtalen. Vissa frågor har man dock hunnit utveckla en del under hösten, till exempel den nya fonden för finansiering av åtgärder vid klimatrelaterade skador och förluster. Det kan underlätta under mötet.

Vad hoppas du på?

– Det vore bra med tydliga slutsatser om att det behövs en höjd ambition både för utsläppsminskningar och för anpassningar till klimateffekter. Man behöver också dra slutsatser om vad en höjd ambition kan innebära, till exempel utfasning av fossila bränslen, avveckling av subventioner till fossilt, och målsättningar för förnybar energi. Mötet kan även ge upphov till andra samarbeten, som kan bidra till riktningen.

Hur ser du på att Förenade arabemiraten är värdland för mötet?

– Värdskapet för dessa möten cirkulerar och denna gång är det Förenade arabemiraten. Att de själva är ett oljeland gör förstås att det uppstår funderingar – det är lite upp till bevis. Ordförandeskapet har en viktig roll i att mötet rullar på, att större knutar löses, och att alla kan delta, inklusive civilsamhället. Förhandlingsfrågorna är förstås desamma, oavsett det aktuella värdlandet.

Intervjun är gjord via mejl.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor