Alkohol påverkar relationer – hos sorkar

Sorkhannar som dricker alkohol förlorar förmågan att knyta starka band till honor, men hos honorna verkar alkoholen ha den motsatta effekten. 

Publicerad
Sorken Microtus ochrogaster är en nordamerikansk art som lever i livslånga parförhållanden. 
Bild: Wikipedia

Sorkar av arten Microtus ochrogaster bildar livslånga parförhållanden. Ett amerikanskt forskarteam undersökte hur sorkarnas parbildning påverkas av alkoholkonsumtion. Forskarna placerade 30 sorkhonor i separata burar där de fick bekanta sig med en okänd hanne under 24 timmar. Hälften av paren fick enbart vatten att dricka medan resterande par fick tillgång till vatten samt en tioprocentig alkohollösning. Alkoholkonsumtionen var således frivillig – forskarna har i tidigare studier visat att Microtus ochrogaster är en art som gärna konsumerar alkohol.

Forskarna undersökte sedan om alkoholen hade påverkat tillgivenheten mellan hannar och honor. Tiden som sorkarna spenderade hopkurade tillsammans – det vill säga ”gosade” – användes som ett mått på graden av tillgivenhet. Forskarna lät honorna välja mellan att gosa med en främmande hanne eller med den bekante hannen. Under detta försök hade inga sorkar tillgång till alkohol. Samtliga honor föredrog att gosa med den bekante hannen, men honor som hade haft tillgång till alkohol gosade mer än honor som hade druckit enbart vatten under parbildningen. För hannarna var trenden den motsatta: de föredrog visserligen att gosa med den bekanta honan, men hannar som haft tillgång till alkohol gosade mindre än hannar som enbart druckit vatten. Hos hannar som fått para sig under bekantningsfasen var mönstren extra tydliga; kombinationen av sex och alkohol medförde att de helt tappade preferensen för den bekanta honan. Alkoholen påverkade inte sorkarnas aktivitetsnivåer eller parningsfrekvenser.

Forskarna undersökte även hur alkoholkonsumtion under parbildningsfasen påverkade de signalsubstanser och hjärnregioner som aktiveras vid sociala interaktioner. De fann att alkoholen gav upphov till en unik signatur i hjärnan med tydliga skillnader hos hannar och honor. Forskarna, som publicerade sina upptäckter i PNAS, hoppas att kunskapen ska kunna bidra till en ökad förståelse för alkoholens påverkan på förhållanden och sociala relationer. 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor