Annons

kvinna i kavaj lyfter spädbarn mot sitt ansikte på ett tomt kafe

Att kvinnor oftare skaffar barn efter 40 beror sannolikt på att de utbildar sig och gör karriär i högre utsträckning än tidigare, menar forskarna bakom studien.

Bild: 
Getty images

Allt fler kvinnor skaffar barn efter 40

Mellan 2008 och 2018 ökade barnafödandet hos kvinnor i åldern 40 till 49 år – och användning av assisterad befruktning fördubblades i gruppen. Det visar en svensk studie.

Annons

Svenska kvinnor väljer allt oftare att föda barn senare i livet, enligt en studiekvinnor mellan 40 och 49 år baserad på registerdata från perioden 2008 till 2018.

I åldersgruppen 40 till 44 föddes år 2008 drygt 12 barn per tusen kvinnor. År 2018 hade siffran ökat till 14. Kvinnor i spannet 45 till 49 år födde också fler barn, men ökningen i den åldersgruppen var svagare.

Ingela Lindh forskar om obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin.

Bild: 
Cecilia Hedström

Resultaten är i linje med utvecklingen i övriga Europa, där det generellt sett föds färre barn samtidigt som kvinnorna som föder dem är allt äldre.

– Det beror troligtvis på att kvinnor utbildar sig under en längre tid och gör karriär, säger Ingela Lindh, som forskar om obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och är en av studiens författare.

Fördubbling av assisterad befruktning

Under samma tioårsperiod fördubblades andelen kvinnor 40 till 49 år som genomgick assisterad befruktning från 0,43 till 0,81 per tusen kvinnor.

Assisterad befruktning står visserligen för en mycket liten andel av alla födslar, men ökningen är ändå intressant ur ett samhällsperspektiv, menar Ingela Lindh. Eftersom fertilitet försämras med åldern gör en förskjutning av barnafödande till högre åldrar att assisterad befruktning lär bli allt viktigare för att hålla uppe Sveriges födelsetal i framtiden.

Vanligtvis handlar assisterad befruktning om insemination där spermier hanteras utanför kroppen, men det kan även röra sig om in vitro-fertilisering, IVF, där ägget befruktas utanför kroppen. Just nu forskas det också om helt nya sätt att bli med barn, vilket F&F tidigare skrivit om.

Ökning av hormonbaserade preventivmedel

Studien visar också att användningen av hormonbaserade preventivmedel ökade från 27 till 30 procent bland svenska kvinnor mellan 40 och 44 år. Främst gäller ökningen hormonspiralen, som är långtidsverkande och mycket effektiv.

– Det ger en stor möjlighet att planera sitt barnafödande på ett säkert och effektivt sätt. Studier av preventivmedel handlar oftast om tonåringar och kvinnor i 30-årsåldern, och därför har det har varit jätteintressant att titta på användningen bland äldre kvinnor.

Antalet aborter ökade också bland 40 till 49-åringar, från 7,7 till 8 per tusen kvinnor.

Dialog om fertilitet

En förhoppning med studien är att öka medvetenheten om hur möjligheten att skaffa barn förändras under livet.

– Det är viktigt att tänka på att ens fertilitet minskar med åldern, och att vid 40 år upphör möjligheten till assisterad befruktning – om man inte har sparade ägg sedan tidigare eller går till en privat klinik, säger Ingela Lindh.

Samtidigt betonar hon att man inte bör vara alltför pessimistisk kring sin fertilitet. I sin kliniska vardag stöter hon ibland på kvinnor runt 40 som tror att de inte behöver använda preventivmedel.

Studien om att skaffa barn som 40 till 49-åring är publicerad i tidskriften Acta Obstreticia et Gynecologia Scandinavica. Inom ramen för samma studie tittade forskarna även på Norge och Danmark.

Forskarnas jakt på nya sätt att bli med barn

Att inte kunna bli förälder är ofta en stor sorg för människor med barnlängtan.

2021-04-29

IVF-barn löper större risk att dö

I Sverige är det ovanligt att spädbarn dör.

2020-02-18

Forskare: Gravida bör vara mer försiktiga med paracetamol

En sammanställning av mer än hundra studier antyder att läkemedel med paracetamol skulle kunna påverka fosterutveckli

2021-11-03

Kondomen kan få sällskap

Varför finns det ännu inget manligt preventivmedel?

/Naima Ysl

2019-06-20

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.