Autism syns i hjärnan hos tidigt födda

Forskare har sett mindre tillväxt i delar av hjärnan som styr social förmåga.

Publicerad
De för tidigt födda som utvecklar autistiska drag har ofta varit sjukare som nyfödda.
Bild: Istockphoto

Att barn som fötts för tidigt oftare får autismdiagnos har flera studier visat de senaste åren. Nu har forskare vid Karolinska institutet kunnat se en minskad hjärnvolym hos de barn som senare utvecklar autism.

Av studiens 84 barn födda mer än tre månader för tidigt hade 23 fått en diagnos vid sex års ålder. Magnetkamerabilder som tagits av 33 av barnen som nyfödda visar att de som senare fick diagnos redan då hade mindre volym i delar av hjärnan som är viktiga för social kontakt och inlevelseförmåga.
– Det överraskande är dels att det är så många av de för tidigt födda som utvecklar de här autistiska symtomen, dels att vi faktiskt kan se tecken på det i den nyföddas hjärna, i just de här områdena som styr social kognition, säger Ulrika Ådén.

Hon är en av forskarna bakom studien vid Karolinska institutet och även nyföddhetsbarnläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. En skillnad som hon har sett är att de för tidigt födda som utvecklar autism varit sjukare tidigt i livet. Till exempel har de haft fler dagar i respirator och även opererats oftare.
– På det stora hela vet vi att vi utsätter de här barnens hjärna för mycket sensorisk stimulans under en väldigt känslig tidpunkt i hjärnans utveckling. Det rör sig om smärtsamma stimuli, men också om ljud, ljus och känsel.

Att skillnaderna i hjärnan går att se långt innan de autistiska dragen märks öppnar för tidigare upptäckt och insatser.
– Det blir vår hemläxa som läkare att utveckla vår vård så att de här barnens hjärnor växer normalt under nyföddhetstiden. Där har vi redan forskningsprojekt som pågår, säger Ulrika Ådén.

Studien har publicerats i tidskriften Cerebral cortex.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor