Bästa opinionsinstitutet utsett

Opinionsmätningsinstituten får varierande resultat i sina undersökningar av partisympatierna. Nu har forskare räknat ut vilka som är bäst. 

Publicerad

Grafen visar över 500 opinionsmätningar mellan 2006 och 2013. 


Bild: Lunds universitet

Det genomförs många partisympatimätningar av olika opinionsinstitut mellan valen. Om man tänker sig att medelvärdet av dessa sammanfaller med den faktiska opinionen så kan man räkna ut hur långt enskilda mätningar kommer från medelvärdet. Detta har nu gjorts av statistiska forskare vid Lunds universitet, som analyserat 509 opinionsundersökningar utförda mellan 2006 och 2013. Det visade sig då att Novos genomgående hamnade närmast genomsnittet (se listan nedan).

Forskarna har även analyserat om det förekommer systematiska avvikelser hos olika institut på grund av olika metoder, eftersom de olika instituten har olika utformning av frågorna, olika metoder för urval, varierande svarsfrekvens och så vidare.

Novus, SCB, Sifo och YouGov kom närmast den övergripande bilden av de olika partiernas opinion vid varje enskilt tillfälle. Dessutom har forskarna konstaterat att United Minds i regel överskattar Sverigedemokraterna, medan Skop överskattar de borgerliga partierna.

– Vi har även ett växande problem med en minskad svarsfrekvens inom alla dessa typer av mätningar, säger Jakob Bergman, forskare i statistik vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Institut                                     Medelavstånd från medelvärdet

  1. Novus                                    0,022
  2. Sifo                                       0,024
  3. SCB                                       0,026
  4. Ipsos/Synovate                     0,026
  5. YouGov                                 0,027
  6. Demoskop                            0,032
  7. Skop                                     0,032
  8. United Minds                        0,034
  9. Sentio Research                    0,035

 De varierande avstånden från medelvärdet är för stora för att bero på slumpen. 

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor