Brist på grundvatten hotar norra Sverige

Öland och Gotland har länge kämpat med vattenbrist. Nu varnar forskare för att också norra Sverige kan drabbas.

Publicerad

När snön smälter medan tjälen ligger kvar kan vattnet inte tränga ned i grundvattendepåerna.
Bild: Getty images

Grundvatten bildas när nederbörd sipprar ner genom marken. Vattnet lagras i tomrum och sprickor i berggrunden.

I norra Sverige fylls grundvattenmagasinen på under snösmältningsmånaderna. Under sommaren sjunker nivåerna eftersom nederbörden till stor del tas upp av växtligheten eller avdunstar. Under hösten stiger nivåerna, för att sedan sjunka på nytt under vintern då nederbörden faller som snö och stannar ovanpå marken i stället för att leta sig ner.

En ny avhandling från Göteborgs universitet visar dock att de här gamla mönstren rubbas i takt med att klimatet blir varmare.

Tjälen hindrar vattnet att sippra ner

De senaste 40 åren har vintrarna blivit mildare och gjort att stora delar av snösmältningen sker medan det fortfarande är tjäle i marken. Vattnet rinner då ovanpå marken och vidare ut i sjöar och vattendrag i stället för att gå ner i jorden. Det kan orsaka problem med översvämningar, och att grundvattenmagasinen inte fylls på som tidigare.

Michele Nygren studerar grundvattennivåer vid Göteborgs universitet.
Bild: Eva Garcia Martin

– Förut har snösmältningen skett senare och långsammare i norra Sverige. Då hinner tjälen tina upp och släppa igenom vattnet, säger Michelle Nygren, som är doktorand vid Göteborgs universitet och har studerat grundvattennivåer i Sverige, Finland och Kanada.

Vattendepåerna fylls inte på

Trendbrottet är tydligast norr om Stockholm och i Finland och innebär en stor risk för minskade grundvattennivåer. Med varmare somrar förlängs också växtsäsongen, vilket gör att vegetationen slukar en hel del av den nederbörd som tidigare rann ner i berggrunden. När markfuktigheten minskar ökar även risken för bränder.

I södra Sverige är tjälen mindre utbredd. Med regn i stället för snö fylls grundvattnet kontinuerligt på, och här stiger nivåerna från hösten fram till våren. Men i de sydöstra delarna av landet faller så lite nederbörd att detta inte räcker till för att fylla magasinen. När somrarna blir varmare ökar problematiken.

– Jag tror att vi kommer att prata allt mer om grundvattenfrågorna framöver, säger Michelle Nygren.

Fakta: Grundvatten

  • Grundvattennivåerna varierar naturligt med årstiderna och över landet.
  • I norra Sverige är nivåerna normalt som lägst precis efter vintern, eftersom ingen snö tillåts sippra ner i berggrunden.
  • I södra Sverige kan det regna om vintrarna, vilket gör att grundvattennivåerna fylls på från hösten och ända fram till våren. Därmed är nivåerna också som högst precis efter vintern.
  • Eftersom grundvattnet långsamt har filtrerats genom jordlagren är vattnet mycket rent och därmed säkert att dricka.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor