Datorn ger hjärnan en röst

Målet är att en totalförlamad människa ska kunna prata via signaler direkt från hjärnan. Ett viktigt steg på vägen är en ny datormodell av läpparnas, tungans, struphuvudets och käkarnas rörelser.

Publicerad
De färgade prickarna visar var elektroder fångade in signaler som via en datormodell omvandlades till talade meningar. Meningen på engelska ingick i experimentet.
Bild: Chang lab, UCSF Dept. of Neurosurgery

Sjukdomen ALS eller en stroke i hjärnstammen kan drabba talet. Det finns sätt att kommunicera, till exempel genom att använda blinkningar eller signaler från hjärnan till att bokstavera ord. Men det går sakta.

En annan möjlighet är att översätta signaler från hjärnan direkt till tal. Tyvärr har det visat sig svårt att göra talet begripligt.

Nu har amerikanska forskare utvecklat en tvåstegsmodell som ger lovande resultat. Först fångade de signaler från hjärnans talcentra hos fem personer som högläste hundratals olika meningar. Signalerna lästes av via elektroder, som deltagarna hade fått inopererade inför en operation mot epilepsi. I övrigt var de friska och kunde prata normalt.

Forskarna använde signalerna till att styra en datormodell av talorganens rörelser. I nästa steg fick en dator lära sig att översätta datormodellens rörelser till tal.

Under en utvärdering fick hundratals personer höra det datorgenererade talet och försöka skriva ner vad de hörde. Till sin hjälp hade de listor med de korrekta orden blandade med andra ord.

– I ett av våra försök blev ungefär 70 procent av orden korrekt nedskrivna, säger Edward Chang, hjärnkirurg vid University of California i San Francisco, USA.

Forskarna hoppas så småningom att kunna testa tekniken på personer som förlorat sitt tal. Tanken är alltså att de ska kunna prata via elektroder i hjärnan.

Edward Chang och hans medarbetare beskriver sina experiment i tidskriften Nature.

Här kan du höra några exempel på mänskligt tal följt av samma meningar skapade med hjälp av signaler från hjärnan (på engelska):

 

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor