Detaljerade hjärnor

Ny teknik ger snabbare avbildning.

Publicerad
Kollage med bland annat dopaminnervceller och pyramidceller hos mus och bananfluga. Hela bananflugans hjärna och stora delar av mushjärnan avbildades på några dagar med hjälp av den nya tekniken.
Bild: SCIENCE: CORTICAL COLUMN AND WHOLE-BRAIN IMAGING WITH MOLECULAR CONTRAST AND NANOSCALE RESOLUTION.

Med hjälp av en ny, snabbare avbildningsteknik med högre upplösning har amerikanska forskare lyckats avbilda hela hjärnan hos en bananfluga och stora delar av hjärnan hos en mus på bara några dagar. Med tidigare metoder skulle arbetet ha tagit flera veckor.

Den nya tekniken kombinerar två metoder: så kallad expansionsmikroskopi, där man tänjer ut vävnaden innan den avbildas, och lattice light sheet microscopy, en snabb 3D-mikroskopteknik. Det har gjort det möjligt att snabbt och enkelt avbilda enskilda nervceller, deras inre strukturer och inbördes kopplingar. Bakom tekniken står forskare vid fyra amerikanska universitet.

Deras resultat – de vackra bilderna på bananflugehjärnan samt delar av en mushjärna ­– har publicerats i tidskriften Science. Forskarnas förhoppning är att kunna använda den nya tekniken även utanför neurovetenskapen, exempelvis inom immunologi och onkologi.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor