Annons

äldre vinna framför uppslgen laptop, munskydd på och mobiltelefon vid örat

Det digitala gapet mellan yngre och äldres nyhetskonsumtion har växt under lång tid, i synnerhet under 2010-talet. Nu går trenden istället åt motsatt håll.

Bild: 
Getty Images

Digital nyhetsfrossa i pandemins fotspår

I skuggan av covid-19 konsumerar det svenska folket dubbelt så mycket digitala nyheter, enligt en ny rapport. Trenden gäller även landets äldsta invånare.

Annons

Publicerad:

2020-10-15

Siffrorna kommer från SOM-institutet i Göteborg, där forskarna genomfört en extra rapport med anledning av coronapandemin. Rapporten gäller perioden mellan april och juni, och visar att användandet av nyhetssajterna hos Sveriges television, Sveriges Radio och TV4 har fördubblats jämfört med hösten 2019, hos såväl ungdomar som de äldre.

– Många äldre tar del av samtliga tre nyhetssajter, plus Aktuellt, Ekot, och så vidare. Fördubblingen syns både hos de i 65-årsåldern och de i 80-årsåldern, alltså de ”äldre-äldre”, vilket är väldigt spännande. De har haft ett stort behov av information och helt enkelt nyhetsfrossat, säger Ulrika Andersson, docent i journalistik, medier och kommunikation vid SOM-institutet, och författare till rapporten.

Hos de yngre tycks fördubblingen ha skett på bekostnad av sociala medier, då andelen 16 till 29-åringar som främst fick sina nyheter därifrån, minskat från 69 till 51 procent jämfört med hösten 2019. De nya siffrorna innebär att den digitala klyftan mellan äldre och yngres medievanor som växt under 2010-talet nu minskar, åtminstone tillfälligt.

Den rörliga bilden lockar

Det som lockar publik till nyhetssajterna är det snabba nyhetstempot och tillgången till rörlig bild, säger Ulrika Andersson.

– Att kunna se en människa som står och pratar och dag efter dag förklarar vad som händer fungerar som en sorts trygghet, vilket jag tror har spelat en väldigt stor roll.

Däremot är det svårt att säga om samma trend skulle uppstå under andra kriser, och om trenderna vi ser nu kommer att hålla i sig.

– Vi har inte haft den här typen av långvarig kris tidigare, i modern tid. Det kommer att bli en fråga vi får titta på lite längre fram. Vad var det här egentligen? Var det unikt, och förändrade det någonting långsiktigt? Just nu är det svårt att sia om var det tar vägen.

Bild: 
SOM-institutet

Global mediekris – trots stort behov av journalistik

Efterfrågan på journalistik har ökat under coronapandemin, samtidigt som mediebolagens annonsintäkter viker.

2020-09-10

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.