Dinosaurierna fick också malaria

Stickande insekter kunde sprida malaria redan för 100 miljoner år sedan – och smittade antagligen dinosaurierna.

Publicerad

Knott specialiserade på att suga blod från reptiler fanns redan på dinosauriernas tid, och knotten kunde bära på malariaparasiter.
Bild: istock

En amerikansk forskare har sammanställt kunskapen om malarians evolutionära historia. En viktig ledtråd finns inuti en bit bärnsten som är 100 miljoner år gammal.

Bärnstenen innehåller en utdöd art av svidknott och i dess bakkropp kan man se oocyter, ett av utvecklingsstadierna hos de parasiter som orsakar malaria. Formen på knottets antenner avslöjar att den sög blod från kallblodiga djur, en grupp som för 100 miljoner år sedan dominerades av dinosaurierna.

Hos moderna malariaparasiter är oocyten en del av den sexuella fortplantningen, som alltid sker i myggor. Oocyterna ger upphov till sporozoiter, som myggan överför till värddjuret när den suger blod. Parasitens förökning fortsätter sedan inuti värddjuret men är då asexuell, en slags kloning.

Bärnstensfyndet visar att även de tidiga malariaparasiterna förökade sig sexuellt i stickande insekter. Detta löser en gammal dispyt om malarians evolutionära historia: vilket var den ursprungliga värden för parasiterna, insekter eller ryggradsdjur?

Det här 100 miljoner år gamla knottet, bevarat i bärnsten, visar att malaria fanns redan på dinosauriernas tid. Vissa av de svarta prickarna i knottets bakkropp är nämligen malariaparasiter.

Forskaren bakom den nya artikeln, som publicerades i American entomologist, tror att de allra första malariaparasiterna levde enbart i insekter. Vid ett senare skede i evolutionen började parasiterna överföras till ryggradsdjur.

De parasiter som ger upphov till malaria idag tillhör släktet Plasmodium. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, dog över 400 000 människor i malaria föra året. Sjukdomen drabbar även andra däggdjursarter samt fåglar och reptiler. De äldsta fynden av Plasmodium-parasiter är ungefär 15 miljoner år gamla. Även dessa är bevarade i bärnsten. 

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor