Djuren krymper i värmen

Ju varmare det blir desto mindre blir salamandrarna – nya rön visar hur djur anpassas till klimatförändringarna.

Publicerad
Den nordamerikanska salamandern Plethodon montanus har blivit mindre under de senaste decennierna, en anpassning till ett varmare klimat.
Bild: Nicholas M. Caruso

Den nordamerikanska bergskedjan Appalacherna är hem för ett flertal arter av salamandrar av släktet Plethodon. Under de senaste decennierna har Appalachernas klimat blivit allt varmare och torrare. Det har medfört att salamandrarna har blivit mindre: i genomsnitt har storleken minskat med 8 procent under de senaste 55 åren. Det visar en amerikansk studie publicerad i Global change biology.

Forskarna fångade in ett stort antal salamandrar från 15 olika arter och jämförde storleken hos levande individer med storleken hos museiexemplar – de äldsta exemplaren härstammade från 1950-talet.

Salamandrarna är kallblodiga och om de utsätts för höga temperaturer så ökar deras ämnesomsättning – de förbrukar fler kalorier. Forskarnas beräkningar visar att klimatförändringarna har medfört att salamandrarnas dagliga energibehov har ökat med 7–8 procent. Det finns i princip två sätt att tackla det ökade energibehovet: antingen kan salamandrarna lägga mer tid på att skaffa föda, vilket ger mindre tid för andra aktiviteter – eller så kan de anpassa kroppsstorleken till de nya förutsättningarna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor