Enzym i cellerna försvagar corona

Ett protein inne i våra celler ändrar sars-cov-2-virusets arvsmassa så att spridningen i kroppen begränsas.

Publicerad
Enzymet ADAR ger ett skydd mot luftvägsinfektioner.
Copyright: Licensierad under creative commons 3.0

Enzymet ADAR finns inne i våra celler som ett skydd mot luftvägsinfektioner. Det orsakar mutationer i arvsmassan hos coronaviruset som gör att det försvagas, till skillnad från de mutationer som ofta leder till mer sjukdomsframkallande och smittsamma virus. Viruset blir sämre på att föröka sig och sprider sig därmed mindre i kroppen hos den sjuke.

– Våra resultat tyder på att enzymet är viktigt för att rensa bort virus från infekterade celler, säger Johan Ringlander som är doktorand i virologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Han är en av forskarna bakom studien som publicerats PNAS. Studien omfattar 93 prover från 69 patienter under den första fasen av pandemin, våren 2020. Utvalda delar av virusets arvsmassa har analyserats med sekvensering för att leta efter de förändringar, mutationer, som orsakas av enzymet ADAR. I prover med få virus hittas fler mutationer och antalet mutationer ökar under tiden som infektion och inflammation pågår.

ADAR-mutationen dämpar infektionen

De flesta infektioner under början av pandemin orsakades av ursprungsviruset som inte bar på så många mutationer i sin arvsmassa.

Johan Ringlander, doktorand i virologi på Sahlgrenska akademin.

Senare har nya virusvarianter med många olika mutationer uppkommit. Omikron är den senast namngivna varianten. Medan omikron ökar smittspridningen mellan personer, dämpar ADAR-mutationen infektionen hos den smittade. Smittade personer kan ha en liten andel av virus som bär på mutationerna orsakade av enzymet ADAR, samtidigt som deras infektionen domineras av en annan variant.

– Varje ny individ som får infektionen bär på olika varianter av virus, säger Johan Ringlander.

Resultaten visar på en ökning av mutationer i viruset under våren och sommaren 2020. Det har bekräftats i en analys av ytterligare 288 000 sars-cov-2-sekvenser från de första nio månaderna av pandemin. Forskarna i Göteborg fortsätter nu att studera ADAR-mutationer i prover insamlade under senare delen av pandemin, för att se om fler mutationer uppkommer över tid.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor