Annons

Kvinnor köar för att rösta i Indien

Kvinnor köar för att rösta i Indien. Valdeltagandet minskar dock i de flesta demokratier, vilket är en signal om minskad tilltro till demokratin. Dessutom medför ett minskat valdeltagande att vi får skevare parlament i relation till befolkningens helhet.

Bild: 
Istock photo

Försvagad global demokratiutveckling

Flera av de största demokratiindexen visar samma sak – en stagnerad global demokratiutveckling.

Annons

Publicerad:

2015-10-02

Under efterkrigstiden blev världen allt mer demokratisk. Trenden accelererade efter murens fall 1989. Men de senaste 5–10 åren har utvecklingen mattats. Det framgår av statsvetarprofessorn Sören Holmbergs sammanställning av flera globala demokratimätningar som han presenterade på SCB:s demokratidag.

Såväl Freedom House som The Economist har demokratindex som visar på en stagnerad eller fallande demokratisering av världen efter flera decennier av framsteg på området. Även enligt World Values Survey minskar i många länder andelen människor som tycker att det är viktigt att leva i en demokrati. Detta är en trend sedan ungefär tio år. Även vanliga människor gör i opinionsstudierna i World Values Survey samma bedömning som experterna – att de fullvärdiga demokratierna är färre i världen jämfört med för tio år sedan.

En central indikator på demokratins legitimitet är förtroendet för institutionerna, till exempel parlamentet. Detta minskar i fler länder än där ökar sedan ett par år tillbaka.

Valdeltagandet är en annan viktig indikator på tilltron till demokratin. Det visar hur mycket vi bryr oss om demokratin, och ju färre som går och röstar desto sämre fungerar dessutom demokratin. Även dessa siffror sjunker globalt. De flesta demokratiska länder toppade valdeltagandet för flera decennier sedan. I Sverige hade vi högst valdeltagande år 1976.

– Denna utveckling bör vi ta på allvar. Vi ser en tydlig inbromsning av demokratiseringen, säger Sören Holmberg. Vi behöver inte vara alarmistiska – men alerta på vad som sker.

 

Sören Holmberg

Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Bild: 
Göteborgs universitet

Vad är det som har hänt?

– En orsak kan vara kvaliteten i outputen, det man så att säga får tillbaka av politikerna, där många ser problem. I många länder ser vi högre arbetslöshet, lägre tillväxt och större klyftor i samhället. Det leder till ett missnöje som kan färga av sig på tilltron till demokratin.

 

Har demokratins guldålder passerat?

– Nej, men vi ser en tydlig paus i den senaste fasen av demokratisering i världen. Vi trodde att den arabiska våren skulle driva på demokratiseringen i världen – men det blev tvärtom. 

Hur kan vi få igång demokratiutvecklingen?

– Genom att försöka få bättre kvalitet i styrsystemen. Det handlar om att bekämpa korruption och få offentlig sektor att fungera. Då ökar tilltron till demokratin också.

Vad kan man säga om framtiden?

– Jag är inte optimist på kort sikt, nej. Men på lång sikt får vi hoppas att den långsiktiga trenden kommer igång igen. Men vi blir fler på jorden och klimatfrågan är ett stort bekymmer. Det ställer större krav på våra institutioner.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Men Sören Holmberg se dig om i din egen lilla omgivning.

Sverige med sina nuvarande politiska partier når verkligen upp till odemokratiskt hantering.

Den mobbing som ett av Sveriges politiska partier utsätts för är långt ifrån det vi normalt kallar demokrati. När den här formen av behandling av oliktänkande görs i skolans värld kallas det mobbing.
Det är mycket bekymmersamt när vuxna individer som annars anses vara förståndiga ängnarna sig åt politisk mobbing.

Jag är också övertygad om att internet är det som spelat största rollen i denna "avdemokratisering". Gräsrötterna har plötsligt fått insikt i hur illa vår svenska press, radio och TV presenterar och gör omvärdsanalyser.
Ett mycket talande exempel är hur klimatfrågan presenterats.
Vi har inte på mera än 18 år haft någon global uppvärmning. Men media och politikerna påstår motsatsen.
Det finns faktiska bevis i temperaturmätningar med väderballong och temperaturmätningar med satellit som vidimerar detta, men politikens företrädare påstår motsatsen och som stöd för sitt påstående refererar till datamodeller och vissa fanatiska "BESSERWISSERS".

Se dig om i närområdet Sören Holmberg, men jag förstår att det kan vara svårt, du deltar ju själv vart fjärde år i dansen kring guldkalven.